Popis předmětu - BD1M14MDS1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1M14MDS1 Modelování dynamických soustav
Role:PV Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá kombinací poznatků z oboru dynamiky tuhých těles, mechaniky tekutin, aerodynamiky, dynamiky plynů a termodynamiky při sestavování nelineárních modelů dynamických systémů. V rámci předmětu je podán přehled podstatných odvození, vztahů a početních postupů v jednotlivých oborech. Cvičení jsou zaměřena na sestavování numerických modelů v prostředí programu Matlab/Simulink.

Osnovy přednášek:

1. Základní principy statiky a kinematiky tuhého tělesa a soustav.
2. Základní principy dynamiky tuhého tělesa.
3. Vektorová a analytická dynamika soustav těles.
4. Modelování vlivů pasivních odporů.
5. Modelování podmíněných vazeb.
6. Identifikace parametrů mechanických soustav.
7. Základní principy mechaniky tekutin.
8. Základní principy aerodynamiky a dynamiky plynů.
9. Fyzikální podobnost a rozměrová analýza.
10. Modelování nestacionárního proudění.
11. Modelování proudění v obecných silových polích.
12. Základní principy termodynamiky, stavové změny a oběhy.
13. Modelování oběhů tepelných strojů.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Základy práce v prostředí Matlab/Simulink.
2. Model trajektorie golfového míče.
3. Model kyvadla s respektováním pasivních odporů.
4. Identifikace parametrů kyvadla, zpracování naměřených dat.
5. Model lanovky, pokročilejší techniky modelování.
6. Model vozíku s prokluzem kol, podmíněné vazby.
7. Model čtyřkolového vozidla s pohonem a řízením všech kol.
8. Model proudění v U trubici s vlivem disipace energie.
9. Model proudění v systému nádob spojených potrubním systémem.
10. Model horkovzdušného balónu.
11. Model vodního trkače.
12. Model spalovacího motoru ? elektrocentrály.
13. Konzultace k semestrálnímu projektu.
14. Rezerva

Literatura:

Bedford, A., Fowler, W.: Engineering mechanics: statics & dynamics. Prentice Hall, 2005. Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, 2005. Anderson, J. D. Jr.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, New York, 2007. Cengel, Y., A., Boles, M., A.: Thermodynamics: an engineering approach. McGraw-Hill, New York, 2006 Nožička.,J.: Mechanika a termodynamika. ČVUT Praha, 1991. Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, 2006

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM2_2018 Elektroenergetika PV 2
MKEEM1_2018 Elektrické pohony PV 2
MKEEM3_2018 Technologické systémy PV 2


Stránka vytvořena 4.12.2023 12:51:30, semestry: L/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)