Popis předmětu - BD1M14EPT1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1M14EPT1 Elektrické pohony a trakce
Role:PZ Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na základy dimenzování elektrických pohonů se střídavými motory při různých způsobech napájení a různých typech zatížení, jejich spolehlivost, provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu a pro speciální účely i potřebnou technickou dokumentaci. Dále jsou studenti seznámeni se základy elektrické trakce, mechanikou jízdy kolejových vozidel, tramvajemi v městské hromadné dopravě, systémy elektrických lokomotiv, jakož i se systémy hybridních automobilů a elektromobilů a energetickými důsledky mobility ve společnosti vůbec.

Osnovy přednášek:

1. Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory.
2. Dimenzování pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče kmitočtu.
3. Pohony s ventilátorovou charakteristikou.
4. Elektrické pohony v prostředí s nebezpečím výbuchu.
5. Spolehlivost elektrických pohonů.
6. Elektrické pohony pro speciální účely.
7. Technická dokumentace.
8. Mobilita ve společnosti a její energetické důsledky.
9. Hybridizace a elektrifikace pohonu automobilů.
10. Systémy hybridních automobilů.
11. Mechanika jízdy kolejových vozidel.
12. Tramvaje v městské hromadné dopravě.
13. Elektrické lokomotivy.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Úvod ? seznámení s náplní předmětu, bezpečnost práce
2. Dimenzování pohonů s asynchronními motory 1
3. Dimenzování pohonů s asynchronními motory 2
4. Odvození matematického modelu stejnosměrného motoru
5. Realizace matematického modelu stejnosměrného motoru, vliv změny parametrů
6. Regulační smyčky stejnosměrného motoru
7. Matematický model asynchronního motoru
8. Vektorová regulace asynchronního motoru - úvod
9. Vektorová regulace asynchronního motoru - model
10. Vektorová regulace vs. skalární řízení asynchronního motoru, vliv změny parametrů
11. Charakteristiky pulzně řízeného ss sériového motoru
12. Měření účinnosti na hybridním pohonu
13. Exkurze
14. Kontrola vypracovaných protokolů, zápočet

Literatura:

Jansa, F.: Vozidla elektrické trakce. Praha: NADAS. 1975. Chan, C. C., Wong Y. S.: The state of the art of Electric Vehicles Technology. IPEMC 2004. Steimel, A.: Electric Traction-Motive Power and Energy Supply. München, Oldenburg Industrieverlag, 2008.

Požadavky:

Credit conditions: Attendance by the study laws, activity during the exercises, checled laboratory reports. Defense of the semestral work

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1_2018 Elektrické pohony PZ 3


Stránka vytvořena 16.4.2024 15:50:56, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)