Popis předmětu - BE1M16MAS1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16MAS1 Marketing Strategies
Role:PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Po vysvětlení základních strategických směrů v marketingu následuje individuální práce studentů, založená na řešení konkrétní marketingové strategie a jejího zajištění marketingovými nástroji podle příkladů z praxe.

Osnovy přednášek:

1. Marketingové strategie, vytvoření 3-členných týmů
2.-3.  Metody strategické analýzy
4.-5.  Ansoffova matice výrobek/trh, strategie dle produktového portfolia
6.-7.  Kotlerovy strategie rolí na trhu
8.-9.  Porterova teorie konkurenční výhody
10.-11.  Synergické strategie
12.-13.  Implementace strategií
14. Závěrečné hodnocení

Osnovy cvičení:

1. Marketingová strategie, vytvoření 3-členných týmů
2. Metody strategické analýzy, zadání případové studie
3. Prezentace vybraného týmu, soutěž, diskuze. Zadání nové studie.
4. dtto
5. dtto
6. dtto
7. dtto
8. dtto
9. dtto
10. dtto
11. dtto
12. dtto
13. dtto
14. Hodnocení, zápočet

Literatura:

1. Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-042-3
2. Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7421-071-3
3. Tomek, G., Vávrová, V.: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck 2009. ISBN 978-80-7400-098-0
4. Kotler, P., Keller, K. L.: Marketing management. 14. rozš. vydání, Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247- 4150-5
5. Meffert, H.: Marketing-Management. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 978-80-7169-329-4
6. Tomek, G., Vávrová, V.: Střety marketingu, Praha: C.H.Beck, 2004. ISBN 978-80-7179-887-8
7. Kotler, P., Keller, K. L: Marketing Management. 14th Edition, Prentice-Hall Inc. 2011. ISBN-10: 0132102927
8. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 978-80-247-0053-0

Požadavky:

Předpokládá se absolvování předmětu A1M16MAR, A1M16MAV https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingove-strategie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PV 2,3


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)