Popis předmětu - BE1M16ENI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16ENI Environmental Engineering
Role:PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Předmět je zaměřen na popis interdisciplinárních vztahů živé a neživé přírody s elektrotechnikou. Integrací elektrotechniky do klasických environmentálních postupů se vyvíjejí nové způsoby a metody, které se orientují buď na prediktivní ochranu životního prostředí před průmyslovými vlivy a nebo řeší jejich následky. V rámci předmětu jsou diskutovány jak rutinně používané technologie, tak prototypové a laboratorní, převážně využitelné při insitu sanacích. Inspirace samoobnovitelnými přírodními procesy poskytuje ideální motivaci a platformu pro vývoj a testování nových inovativních metod. Předmět je doplněn laboratorními pracemi realizovanými na ČVUT, VŠCHT, ÚMCH AV ČR a vybranými exkurzemi. Pro předmět bylo vytvořeno laboratorní zázemí na FEL ČVUT v Praze.

Cíle studia:

The aim of the study is to highlight the mutual ambivalent relationship of living and non-living nature with anthropogenic and industrial influences. Discussion of the possibilities of reducing the impact of human and industrial activities on the environment and introduction to modern remediation technologies.

Obsah:

V rámci předmětu je studován dopad lidské a průmyslové činnosti na životní prostředí, možnosti jeho redukce, případné eliminace. Představeny jsou moderní sanační metody založené na přístupech kombinujících elektrotechniku, plazmochemii, chemii a biologii. Součástí předmětu jsou laboratorní cvičení doplněná exkurzemi na specializovaná pracoviště.

Osnovy přednášek:

1. Životní prostředí, jeho definice, ekologie a technosféra.
2. Poškození prostředí, druhy znečištění, ekologická zátěž, ekologická katastrofa.
3. Hodnoceni negativních dopadů na prostředí.
4. Sanační technologie - členění, strategie volby a kombinace.
5. Přirozené procesy čištění prostředí a jejich stimulace.
6. Technika environmentálních technologií.
7. Ekonomika environmentálních technologií.
8. Zelené technologie, BAT a průmysl ohleduplný k prostředí.
9. Odpady - druhy, management a průmyslové využití.
10. Analýza životního cyklu.
11. Zelena energetika a obnovitelné zdroje.
12. Výzkum, vývoj a inovace v environmentálních technologiích.
14. Interdisciplinární laboratorní projekt.

Osnovy cvičení:

1. Životní prostředí, jeho definice, ekologie a technosféra.
2. Poškození prostředí, druhy znečištění, ekologická zátěž, ekologická katastrofa.
3. Hodnoceni negativních dopadů na prostředí.
4. Sanační technologie - členění, strategie volby a kombinace.
5. Přirozené procesy čištění prostředí a jejich stimulace.
6. Technika environmentálních technologií.
7. Ekonomika environmentálních technologií.
8. Zelené technologie, BAT a průmysl ohleduplný k prostředí.
9. Odpady - druhy, management a průmyslové využití.
10. Analýza životního cyklu.
11. Zelena energetika a obnovitelné zdroje.
12. Výzkum, vývoj a inovace v environmentálních technologiích.
14. Interdisciplinární laboratorní projekt.

Literatura:

1. Nemerow, Nelson L, Franklin J. Agardy, Patrick Sullivan, and Joseph A. Salvato. Environmental Engineering. Hoboken, N.J: Wiley, 2009. Print.
2. Davis, Mackenzie L, and David A. Cornwell. Introduction to Environmental Engineering. New York: McGraw-Hill, 2013. Print.
3. Environmental Engineering. Syrawood Pub House, 2016. Print.
4. Sorensen, Bent. Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning., 2017.
5. Smibert, Angie. Environmental Engineering in the Real World., 2017.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PV 2,3


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)