Popis předmětu - B1B16ZFM1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B16ZFM1 Základy finančního managementu
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Starý O. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Starý O. Kreditů:5
Cvičící:Černohous J., Kučerková B. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy finančního řízení firmy. Začíná konceptem časové ceny peněz, finanční matematikou. Podrobně seznamuje s kritériem čisté současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem. Analyzuje riziko rozhodování pomocí citlivostní analýzy. Popis finančních trhů a jejich ukazatelů, ohodnocování dluhu a vlastního kapitálu. Vliv zadluženosti a daní na rozhodování.

Osnovy přednášek:

1 Časová cena peněz, složené a jednoduché úročení. 2 Finanční matematika - úrokový počet, střadatel, zásobitel, anuita, perpetuita 3 Finanční matematika a analytické nástroje 4 Projektové CF, ukazatelé finanční situace firmy. 5 Rozhodovací metody pro výběr investic. 6 Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV. 7 Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí. 8 Citlivostní analýza. 9 Krátkodobé financování, řízení CF 10 Dlouhodobé financování, obligace a akcie 11 Zadlužení, WACC 12 Zdroje dat a práce s nimi. Burzy, burzovní indexy. 13 Konzultace 14 Základní simulace ve financích.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, 2011 Růžičková P., Roubíčková M.: Finanční management, Grada, 2012 Fotr J., Hnilica J.:Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování, Grada, 2014

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management PZ 6


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)