Subject description - B1B16ZFM1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1B16ZFM1 Basics of Financial Management
Roles:PZ Extent of teaching:2P+2C
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:Starý O. Completion:Z,ZK
Lecturers:Starý O. Credits:5
Tutors:Černohous J., Kučerková B. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotation:

Předmět seznamuje studenty se základními principy finančního řízení firmy. Začíná konceptem časové ceny peněz, finanční matematikou. Podrobně seznamuje s kritériem čisté současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem. Analyzuje riziko rozhodování pomocí citlivostní analýzy. Popis finančních trhů a jejich ukazatelů, ohodnocování dluhu a vlastního kapitálu. Vliv zadluženosti a daní na rozhodování.

Course outlines:

1 Časová cena peněz, složené a jednoduché úročení. 2 Finanční matematika - úrokový počet, střadatel, zásobitel, anuita, perpetuita 3 Finanční matematika a analytické nástroje 4 Projektové CF, ukazatelé finanční situace firmy. 5 Rozhodovací metody pro výběr investic. 6 Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV. 7 Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí. 8 Citlivostní analýza. 9 Krátkodobé financování, řízení CF 10 Dlouhodobé financování, obligace a akcie 11 Zadlužení, WACC 12 Zdroje dat a práce s nimi. Burzy, burzovní indexy. 13 Konzultace 14 Základní simulace ve financích.

Exercises outline:

Literature:

Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, 2011 Růžičková P., Roubíčková M.: Finanční management, Grada, 2012 Fotr J., Hnilica J.:Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování, Grada, 2014

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management PZ 6


Page updated 17.6.2024 14:51:31, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)