Popis předmětu - B2B32DATA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B32DATA Datové sítě
Role:P Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Boháč L. Zakončení:KZ
Přednášející:Bezpalec P., Boháč L. Kreditů:5
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B32DATA

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy komunikace v různých datových sítích a systémech. Cílem předmětu je poskytnout studentům širší přehled protokolové komunikace pro konkrétní typy nejčastěji používaných datových sítí. Předmět také umožňuje studentům nahlédnout do způsobů komunikace v síti Internet, včetně možnosti si prakticky vyzkoušet realizaci modelové datové sítě v laboratoři na reálných zařízeních a implementaci jednoduchých síťových aplikací. Cílem předmětu je také motivace studentů k dalšímu studiu dílčích detailů probírané širší problematiky datových sítí v ostatních předmětech oboru, čímž se snaží dát těmto detailům jednotný rámec a aplikačně-systémový vhled.

Cíle studia:

Student pochopí principy fungovaní komunikace v datových sítích, potažmo v Internetu.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do datových sítí, základní pojmy, rozdělení datových sítí, historický vývoj.
2. Internet, virtualizace, cloud, sociální sítě.
3. Modely datové komunikace, formální zápis funkce komunikačního protokolu.
4. Adresace v internetu – IPv4, IPv6, princip VLSM, přidělování, překlad.
5. Aplikační protokoly – socket, web, telnet.
6. Architektura systému doménových jmen.
7. Přenos elektronické pošty v Internetu.
8. Směrování v datových sítích. AS. Směrovací algoritmy.
9. Lokální sítě. Síťové prvky v datových sítích. Virtualizace datových sítí.
10. Ethernet – koncept, nasazení, využití. VoIP.
11. Internet věcí.
12. Počítačová bezpečnost.
13. Sítě WAN (MPLS, VPN, xDSL).
14. Základní principy správy a řízení datových sítí.

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, požadavky zápočtu. Základních pojmy. BOZP.
2. Orientace v laboratoři. Diagnostické a simulační nástroje.
3. Strukturovaná kabeláž a její použití v datových sítích.
4. Adresace v IP sítích.
5. LAB: Wireshark …
6. Příprava na projekt; adresace + PT
7. LAB: El. pošta – konfigurace a diagnostika
8. LAB: Velká firemní síť – konfigurace směrování
9. Příprava na projekt; adresace + PT
10. LAB: Domácí směrovač – konfigurace AP, WAN, LAN …
11. LAB: Konfigurace eth. přepínače, VLAN
12. LAB: IoT
13. Náhradní měření. Konzultace k projektu a zápočtu.
14. Zápočtový test

Literatura:

Boháč, L. - Bezpalec, P. Datové sítě. Přednášky. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2011. Boháč, L. - Bezpalec, P. Komunikace v datových sítích. Cvičení. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006. Pužmanová, R. TCP/IP v kostce. Nakladatelství Kopp, 2004.

Požadavky:

nevyžaduje žádné specifické znalosti

Klíčová slova:

Internet, LAN, WAN, Ethernet, IP, Networking.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 12.7.2024 15:50:49, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)