Popis předmětu - BE2M37ZV2A

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M37ZV2A Audio Technology 2
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:EN
Garanti:Rund F. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Husník L., Rund F. Kreditů:6
Cvičící:Husník L., Rund F. Semestr:L

Anotace:

This course deals with advanced topics related to audio technology in recording studios, namely room acoustics, multichannel signal recording and reproduction, digital audio signal processing, its impact on auditory perception, audio signal optimization from the psychoacoustic point of view.

Cíle studia:

Students acquire knowledge on fundamentals and applications of room acoustics and principles of sound signal processing in recording studio practice.

Osnovy přednášek:

1. Acoustics of closed spaces
2. Subjective and objective methods of room acoustics evaluation
3. Design in room acoustics
4. Measuring methods in room acoustics
5. Acoustics in small spaces
6. Sound insulation
7. Sound reinforcement.
8. Audio signal discretization. Dithering.
9. Psychoacoustical optimization of acoustic signals
10. Digital signal recording. Recording formats.
11. Magnetic analog audio recording
12. Mechanical and optical analog audio recording
13. Digital restoration of archive audio recordings
14. Multichannel sound pickup, processing and spatial audio reproduction. Compression of multichannel audio.

Osnovy cvičení:

1. Introduction
2. Room acoustics design
3. Optimum sound reinforcement
4. Measurement in room acoustics
5. Visit to reverberation room
6. Auralization
7. Subjective evaluation of multichannel sound pickup
8. Analysis of discrete signals
9. Analysis of methods of psychoacoustical optimization
10. Noiseshaping, Delta-sigma modulation
11. Measurement of basic properties of recording on CD, DVD and SACD
12. Measurement of a gramophone record, digital restoration of archive audio recordings, removal of typical artefacts
13. Measurement of a magnetophone record, digital restoration of archive audio recordings, removal of typical artefacts
14. Presentations of results, test

Literatura:

[1] Kuttruff, H.: Room Acoustics Spon Press 2009
[2] Kahrs, M.- Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer Academic Publishers. 1998.
[3] Eargle, J. : Handbook of recording engineering. Springer 2006
Godsill, S.- Rayner, P.:Digital Audio Restoration. Springer-Verlag London. 1998. Hartmann, W.: Signals, Sound, and Sensation. Woodbury: American Institute of Physics. 1997. Talbot-Smith, M.: Audio Engineer's Reference Book. Oxford: Focal Press. 2002.

Požadavky:

Input level of knowledge: BE2M99ZVT

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Room acoustics, audio signal processing

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK2_2018 Audiovisual Technology and Signal Processing PV 2


Stránka vytvořena 2.6.2023 17:49:55, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)