Popis předmětu - AE04C1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE04C1 Czech Language 1
Role:  Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:EN
Garanti:Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Havlíčková M., Jennings P. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/C/AE0B04C1/

Anotace:

Kurz je určen pro doktorandy a ostatní studenty studující v anglických programech a pro studenty programu Erasmus, kteří již absolvovali kurz pro úplné začátečníky AE04B04C0 nebo již mají úplné základy a chtějí dále rozvinout svou znalost českého jazyka. Cílem kurzu je upevnit a rozvinout základní slovní zásobu a znalosti o struktuře českého jazyka s ohledem na potřeby studentů pobývajících v České republice. Výuka probíhá na bázi angličtiny.

Cíle studia:

Cílem kurzu je upevnit a rozvinout základní slovní zásobu a znalosti o struktuře českého jazyka s ohledem na potřeby studentů pobývajících v České republice.

Obsah:

Kurz navazuje na češtinu pro úplné začátečníky (AE04B04C0); dále rozvíjí a prohlubuje znalost českého jazyka. Témata konverzace a slovní zásoby: Studium na FEL, technické a elektrotechnické výrazy, matematické výrazy, u lékaře, cestování, bydlení Gramatika: Plurál, genitiv, dativ, lokativ, instrumentál, minulý a budoucí čas sloves, dokonavá a nedokonavá slovesa.

Osnovy přednášek:

1. týden: Úvod, procvičování, opakování, slovesné časy; Konverzace (K): Lidské tělo
2. týden: K: Studium na FEL; Gramatika (G): Množné číslo podstatných jmen
3. týden: K. Cestování; G: Genitiv; místní předložky
4. týden: K: Úřední jednání: G: Partitivní genitiv; přivlastňování
5. týden: K: U lékaře; G. Dokonavá a nedokonavá slovesa
6. týden: K: Ukažte mi cestu! G. Předpony
7. týden: K: Životopis; G: Lokál, předložky s lokálem
8. týden: K: Co by bylo, kdyby...; G: Podmiňovací způsob
9. týden: K: Elektrotechnika; G: Přídavná jména a příslovce; druhý a třetí stupeň přídavných jmen
10. týden: K: Komunikace - dopis, e-mail, SMS zpráva; G: Dativ
11. týden: K: Počítače; G: Dativ, předložky s dativem
12. týden: K. Vztahy; G: Instrumentál, předložka s/se
13. týden: K: Příkazy; G: Rozkazovací způsob; vokativ
14. týden: Opakování

Osnovy cvičení:

1. týden: Úvod, procvičování, opakování, slovesné časy; Konverzace (K): Lidské tělo
2. týden: K: Studium na FEL; Gramatika (G): Množné číslo podstatných jmen
3. týden: K. Cestování; G: Genitiv; místní předložky
4. týden: K: Úřední jednání: G: Partitivní genitiv; přivlastňování
5. týden: K: U lékaře; G. Dokonavá a nedokonavá slovesa
6. týden: K: Ukažte mi cestu! G. Předpony
7. týden: K: Životopis; G: Lokál, předložky s lokálem
8. týden: K: Co by bylo, kdyby...; G: Podmiňovací způsob
9. týden: K: Elektrotechnika; G: Přídavná jména a příslovce; druhý a třetí stupeň přídavných jmen
10. týden: K: Komunikace - dopis, e-mail, SMS zpráva; G: Dativ
11. týden: K: Počítače; G: Dativ, předložky s dativem
12. týden: K. Vztahy; G: Instrumentál, předložka s/se
13. týden: K: Příkazy; G: Rozkazovací způsob; vokativ
14. týden: Opakování

Literatura:

L. Holá: Czech Step by Step 1, Akropolis 2016

Požadavky:

základní znalost češtiny - viz kurz AEB04C0

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 26.2.2024 17:56:02, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)