Popis předmětu - B0B01MVM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B01MVM Matematika v Maple
Role:  Rozsah výuky:1P+1C+1D
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Němeček A. Zakončení:Z
Přednášející:Němeček A. Kreditů:2
Cvičící:Němeček A. Semestr:L

Webová stránka:

https://youtu.be/GELEGYJLHuw

Anotace:

V LETNÍM semestru 2023/2024 (B232) bude opět vypsán jako volitelný v HYBRIDNÍ (kontaktně-distanční) formě pro více fakult ČVUT - použití on-line výuky a s podporou video-instruktážemi na FEL YouTube AN. Předmět využívá počítačový algebraický systém (PAS) Maple pro výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika 1 (B0B01MA1, B6B01MAA) a Lineární algebry (B0B01LAG, B6B01LAG); navíc je doporučenou prerekvizitou pro OI oborově povinně volitelný předmět Numerické metody (B4B01NUM). Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití Maple je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: B0B01MVM /cz/anketa/archiv/anketa.B151/courses/A0B01MVM/

Cíle studia:

Předmět seznamuje studenty se základy práce v počítačovém algebraickém systému Maple; řešením problémově orientovaných úloh názorně doplní teoretické znalosti a početní dovednosti ze základních kurzů matematiky (calculus, lineární algebra) a otevře cestu polytechnickému vzdělávání podle konceptu STEM (Science, Technology, Engineering, Matematics), včetně dalšího rozšíření na STEAM (A – arts, schopnost tvořit, formulovat, prezentovat).

Osnovy přednášek:

Přednáška se průběžně prolíná s cvičením.

Osnovy cvičení:

1. Pravidla práce v počítačové laboratoři (resp. vzdáleně v MS Teams). Systém Maple: Úvod, ovládání, základní dovednosti.
2. Seznámení s Maple (ukázky práce a možností, Q&A).
3. Polynomy, kořeny polynomů. Racionální lomená funkce.
4. Samostatná práce, řešení příkladů.
5. Funkce, limita, spojitost, derivace.
6. Samostatná práce, řešení příkladů.
7. Matice, operace s maticemi, determinanty, inverzní matice.
8. Samostatná práce, řešení příkladů.
9. Extrémy funkcí. Průběh funkce. Aplikace diferenciálního počtu.
10. Samostatná práce, řešení příkladů.
11. Soustavy lineárních rovnic. Vektorové prostory. Volné vektory, skalární a vektorový součin, lineární útvary v R3.
12. Samostatná práce, řešení příkladů.
13. Integrace funkcí, určitý integrál, aplikace.
14. Domluva tématu zápočtové práce. Rezerva.

Literatura:

[1] Němeček, A.: Worksheety v Maple + videotutoriály pro jednotlivá témata (dostupné on-line pro zapsané studenty, odkazy na stránkách předmětu).
[2] Maple User Manuals and Programming Guides, Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., pravěk až současnost. (elektronické verze jsou také součástí helpu v instalaci programu) http://www.maplesoft.com/documentation_center/

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a prezentace zápočtové práce v průběhu zkouškového období (budou vypsány zápočtové termíny v KOSu).

Klíčová slova:

Maple, Matematika, Lineární Algebra, Calculus

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 18.6.2024 07:51:17, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)