Popis předmětu - BD5B13VVZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD5B13VVZ Výroba výkonových zařízení
Role:PV Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hájek J., Procházka R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hájek J., Procházka R. Kreditů:4
Cvičící:Hájek J., Procházka R. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13VVZ

Anotace:

Předmět je rozdělen do více částí. V prvním bloku je probírána výroba elektrických strojů po stránce konstrukční a technologické. Důraz je kladen na technologickou část výroby jednotlivých částí transformátorů a elektrických strojů točivých, tj. konstrukční část, magnetický obvod a vinutí. Druhá část předmětu zahrnuje téma výroby výkonových polovodičových celků. Je probírána výroba, spolehlivost, diagnostika a chlazení výkonových prvků a měničů. Nedílnou součástí výroby všech zařízení je ale i otázka rušení (EMC) a související požadavky společnosti a trhu nejen na výkonové výrobky. Poslední část předmětu se věnuje různým způsobům uspořádání výroby s ohledem na její charakter, dále řízení a plánování výroby.

Cíle studia:

The aim is to introduce materials and production technologies for transformers and rotating electrical machines and electrical appliances and power semiconductor devices.

Osnovy přednášek:

1. Výroba hřídelů a koster elektrických točivých strojů
2. Magnetické obvody transformátorů a elektrických točivých strojů
3. Vinutí transformátorů
4. Vinutí a statory střídavých elektrických strojů
5. Vinutí rotorů asynchronních strojů, turborotorů a pólů stejnosměrných strojů
6. Výroba komutátorů
7. Technologická a konstrukční příprava výroby, SW podpora
8. Požadavky společnosti a státu na výrobky uváděné na trh, zákon č. 22/97 Sb.
9. Systém norem a normalizace, direktivy EMC
10. Výroba a měření výkonových polovodičových prvků, dimenzování
11. Provozní spolehlivost, speciální diagnostika výkonových součástek
12. Chlazení, tepelný odpor součástek, modelování tepelných procesů
13. Konstrukce měničů, napájecí zdroje lineární, SPMS aj.
14. Charakter výrob a jejich uspořádání, řízení a plánování, management moderní firmy

Osnovy cvičení:

1. Organizace předmětu, videa, BOZP
2. Výklad úloh
3. Vyvažování rotorů elektrických strojů
4. Diagnostika izolačních systémů el. strojů
5. Měření magnetických a tepelných vlastností transformátoru
6. Měření základních vlastností upínačů a demagnetizátorů
7. Transport tepla tepelnými trubicemi, chlazení
8. Klimatické komory, korozní odolnost
9. Nízkofrekvenční emise a odolnost, testy EMC
10. Měření na napájecích usměrňovačích
11. Montážní zásady výkonových zařízení dle EMC
12. Měření systému měnič-motor
13. Ekodesign, životní cyklus výrobků
14. Zápočet, kontrola referátů

Literatura:

Kuba, J., Mach, P.: Technologické procesy. Skriptum ČVUT. Praha 2001. Hrabovcová V. a kol.: Moderné elektrické stroje. ISBN 80-7100-809-5. Žilinská univerzita 2001. Sequenz a kol.: Technologie vinutí elektrických strojů točivých. DT 621.313.043/.045. SNTL, Praha 1973. Vondrák M.: Vybrané stati z elektromagnetické kompatibility. Skriptum ČVUT. Praha 2006. Žáček, J. a kol.: Profesní vzdělávání v oblasti elektromagnetické kompatibility. ISBN 978-80-02-02225-1. ČES, Praha 2010.

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky a látky probrané ve cvičeních.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

elektrické stroje; technologie; měnič; EMC; výroba

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)