Popis předmětu - BE4M36SWA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE4M36SWA Software Architectures
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:EN
Garanti:Bureš M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bureš M., Frajták K. Kreditů:6
Cvičící:Bureš M., Frajták K., Komárek M., Šebek J. Semestr:L

Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí s obecnými požadavky na softwarové (SW) architektury a souvisejícími kvalitativními parametry, které jsou u softwarových architektur sledované. Jednotlivé požadavky a parametry jsou probírány v kontextu platných architektonických standardů a návrhových vzorů, které si studenti v rámci cvičení i prakticky osvojí. V rámci předmětu je kromě technologického pohledu na architekturu software zohledněn i pohled manažerský.

Osnovy přednášek:

1. Úvod - do SW architektur, význam, kontext vývojového cyklu.
2. Vlastnosti a kvality, SW architektur
3. Architektonické styly
4. Architektonické styly II, komunikace, vzory.
5. Základní principy cloudových aplikací
6. Linuxové kontejnery - základní koncepty, pokročilé vlastnosti
7. Vícekontejnerové aplikace, orchestrace kontejnerů, automatické nasazení a škálování
8. Platforma jako služba, rozšíření schopností přes automatické nasazení kontejnerů, vývojová prostředí, veřejný cloud
9. Nasazení tradičních Java EE aplikací v cloudu
10. Architektura založená na mikroslužbách, nasazení a provoz mikroslužeb v cloudu
11. Vyhodnocení vlastností SW architektur.
12. Bezpečnost v kontextu SW architektury.
13. Alternativní návrhy architektury a komponent.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Úvod - do SW architektur, význam, kontext vývojového cyklu.
2. Vlastnosti a kvality, SW architektur
3. Architektonické styly
4. Architektonické styly II, komunikace, vzory.
5. Základní principy cloudových aplikací
6. Linuxové kontejnery - základní koncepty, pokročilé vlastnosti
7. Vícekontejnerové aplikace, orchestrace kontejnerů, automatické nasazení a škálování
8. Platforma jako služba, rozšíření schopností přes automatické nasazení kontejnerů, vývojová prostředí, veřejný cloud
9. Nasazení tradičních Java EE aplikací v cloudu
10. Architektura založenaá na mikroslužbách, nasazení a provoz mikroslužeb v cloudu
11. Vyhodnocení vlastností SW architektur.
12. Bezpečnost v kontextu SW architektury.
13. Alternativní návrhy architektury a komponent.
14. Rezerva.

Literatura:

1. Fowler, M .: Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley Professional, 2002.
2. Bass, L .: Software Architecture in Practice, Addison-Wesley Professional, 2012.
3. James Turnbull: The Docker Book
4. Jeff Nickoloff: Docker in Action
5. Kelsey Hightower: Kubernetes: Up and Running
6. Sam Newman, Building Microservices
7. Claus Ibsen, Jonathan Anstey: Camel in Action
8. https://docs.openshift.org/latest/welcome/index.html
9. Matt Stine: Migrating to Cloud Native Application Architectures
10. Michael T. Nygard: Release It!
11. Markus Eisele: Modern Java EE Design Patterns

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEOI6_2018 Software Engineering PO 2


Stránka vytvořena 29.5.2024 12:50:51, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)