Popis předmětu - B4M36NLP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M36NLP Úvod do zpracování přirozeného jazyka
Role:  Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

http://ufal.mff.cuni.cz/~zabokrtsky/tmp/fel/index.html

Anotace:

This course is no longer open. Part of its content is now covered in the SMU course https://intranet.fel.cvut.cz/en/education/bk/predmety/48/70/p4870206.html .

Cíle studia:

Cílem je uvést studenty do problematiky zpracování přirozeného jazyka, běžně zahrnuté v computer science programech světových universit. Předmět bude vyučován odborníky z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Absolvování předmětu rovněž rozšíří stávající vhled studenta do oblasti umělé inteligence a strojového učení.

Obsah:

This course is no longer open. Part of its content is now covered in the SMU course https://intranet.fel.cvut.cz/en/education/bk/predmety/48/70/p4870206.html .

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

pecina
Předmět je zamýšlen především pro studenty 1.ročníku magisterského studia (kteří budou případně upřednostněni při zápisu). Předmět bude vyučován odborníky z MFF UFAL: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. http://ufal.mff.cuni.cz/jan-hajic
doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. http://ufal.mff.cuni.cz/zdenek-zabokrtsky
doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. http://ufal.mff.cuni.cz/RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. http://ufal.mff.cuni.cz/ondrej-bojar
RNDr. Daniel Zeman, Ph.D. http://ufal.mff.cuni.cz/daniel-zeman
Pro případné zájemce je po dohodě možné též navštěvovat NLP předmety přímo na MFF : http://ufal.mff.cuni.cz/courses

Klíčová slova:

zpracování přirozeného jazyka, natural language processing, NLP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 27.9.2023 09:51:11, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)