Popis předmětu - BE2M31ZRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M31ZRE Speech Processing
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13131 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

http://noel.feld.cvut.cz/vyu/be2m31zre

Anotace:

The subject is devoted to basis of speech processing addressed to students of master program. Discussed speech technology is currently applied in many systems in different fields (e.g. information dialogue systems, voice controlled devices, dictation systems or transcription of audio-video recordings, support for language teaching, etc.). Students will learn basic algorithms for speech analysis (spectral analysis, LPC, cepstral analysis, pitch, formants, etc.), principles of speech recognition (GMM-HMM, ANN-HMM systems, small and large vocabulary recognizers), speaker recognition (based on VQ and GMM), speech synthesis or speech enhancement. Further information can be found at <a href=http://noel.feld.cvut.cz/vyu/be2m31zre>;http://noel.feld.cvut.cz/vyu/be2m31zre<;/a>. Pro zapsané studenty jsou detailní informace na výukovém portálu <a href=https://moodle.fel.cvut.cz>;Moodle FEL</a>.

Cíle studia:

The goals of the subject is to introduce used speech technology in the most important multimedia applications. Students should manage the knowledge as basic characteristics of speech signal, speech enhancement, speech recognition, speech synthesis, audio-visual speech processing, etc. Students will practice basic tasks of speech processing in MATLAB environment and also other publicly available tools for speech analysis will be used.

Osnovy přednášek:

1. Introduction - speech production and perception model, basic characteristics (phonetic and articulatory)
2. Spectral characteristics of speech signal (DFT and LPC spectrum)
3. Cepstral reprezentation of speech. Recognition features. Voice Activity Detection.
4. Speech enahncement (additive and convolution noise, one-channel and multi-channel systems)
5. Basic classification approaches and techniques (GMM, HMM, VQ, ANN, DNN)
6. Speaker verification and identification. Language recognition.
7. Small and large vocabulary speech recognition (DTW, GMM-HMM, LVCSR, HTK and KALDI tools).
8. Modern LVCSR systems (DNN-HMM). Adaptation techniques. Advanced speech features.
9. Speech synthesis - basic principles (concatenative and formant synthesis, PSOLA)
10. Audio-visual speech recognition
11. Hearing aids and cochlear implants (anatomy and hearing model, speech processing)
12. Speech coding.
13. Multimedia systems with voice input (dialog systems, logopaedy, language teaching)
14. Databases for speech technology systems. Reserve.

Osnovy cvičení:

1. Introduction: speech signal, tools for analysis, sources of speech signals
2. Basic time-domain and spectral characteristics
3. Fundamental frequency (pitch) estimaton
4. LPC spectrum and formant estimation
5. Cepstrum and cepstral distance: voice activity detection.
6. Basic classification techniques (GMM, VQ, HMM): vowel classification
7. Speaker verification based on VQ
8. Speaker identification based on GMM
9. DTW based recognition: simple recognizer of particular words
10. HMM based recognition: basic tasks and demonstration of HMM modelling
11. Suppression of additive noise in speech signal
12. Convolutory noise suppression
13. Speech synthesis: implementation of formant synthesis, demonstration of available tools
14. Reserve. Credits

Literatura:

[1] Rabiner, L., Schafer, R. W.: Introduction to Digital Speech Processing Foundations and Trends in Signal Processing). Now Publishers Inc, 2007.
[2] Huang, X., Acero, A., Hon, H.-W.: Spoken Language Processing. Prentice Hall, 2001.
[3] Deller Jr., J. R., Hansen, J. H. L., Proakis, J. G.: Discrete-time Processing of Speech Signals. Wiley, 2000.
[4] McLoughlin, I.: Applied Speech and audio Processing: With Matlab Examples. Cambridge University Press, 2009.
[5] Jelinek, F.: Statistical Methods for Speech Recognition (Language, Speech, and Communication). The MIT Press, 1998.
[6] ITU-T Recommendations - http://www.itu.int/ITU-T

Požadavky:

Bases of digital signal processing are supposed as preliminary knowledge.

Klíčová slova:

speech processing, speech recognition, speech synthesis, speech enhacement, speech technology applications, audio-visual speech processing

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK5_2018 Communication Systems and Networks P 2
MEEK2_2018 Audiovisual Technology and Signal Processing P 2


Stránka vytvořena 26.9.2023 17:49:39, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)