Popis předmětu - BE4M39PTV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE4M39PTV Spatial Design
Role:PO Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Koncepce předmětu vychází z dlouholetých profesních zkušeností sochařů Mariana Karla a Josefa Šafaříka. Ateliérová zadání jsou koncipována tak, aby u studenta rozvíjela prostorový a tvarový cit s ohledem na jeho oborové zaměření. Předmět si neklade za cíl vychovat sochaře nebo designéra, jeho hlavní náplní je u něj za pomoci důmyslných prostorových zadání a etud vzbudit zájem o tvar, hmotu a jejich prostorovou charakteristiku. Dalším aspektem, na který je zde kladen důraz, je snaha "zvednout studenta od monitoru" a tvořit za pomocí elementárních technik jako je kresba a modelování tvořit spontánně. Student je zde konfrontován se základními kompozičními a formotvornými principy tvarové psychologie. Ty si zde ověřuje v důmyslných kompozičních zadáních. Co je formát? Jak ho chápat? Jak jej překročit?

Osnovy přednášek:

1. Úvod do prostorově plastického studia (historie i současnost). Seznámení studentů s koncepcí a strukturou atelieru, jeho náplní a požadavků, které na ně budou v průběhu semestru kladeny.
2. Seznámení se základními pojmy tvarové psychologie, kompoziční zadání
3. Zákonitosti práce s materiálem - sochařská hlína
4. Hmota, objem, tvar; plný a prázdný prostor
5. Vypnutí objemu, celek, souvislosti
6. Rozvoj prostorové představivosti; formát, rám a ohraničení
7. Řád, rytmus, opakování, střídání, vybočení z řádu
8. Zkušenosti s materiálem a jeho zpracováním
9. Zadání semestrální úlohy
10. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení,...)
11. Diskuze nad návrhy a variantami sem. prací; konzultace prvních nápadů
12. Diskuze a konzultace nad technickou realizací v dílnách
13. Dotažení celku, finální úpravy, retuš
14. Vystavení semestrálních prací

Osnovy cvičení:

Předmět využívá zázemí sochařských a designérských dílen FA ČVUT. Průběh cvičení se dá rozdělit do následujících etap:
1. Práce v dílně, seznámení se s úkoly a postupy
2.-3.  První úloha: Seznámení se základními pojmy a principy tvarové psychologie.
4.-6.  Druhá úloha: Etudy inspirované vybranými Gestalt zákony.
7.-9.  Třetí úloha:. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení).
10.-14.  Semestrální úloha: Možnost individuálního zadání s vazbou na semestrální či diplomovou práci a případná spolupráce a participace na semestrálních úkolech studentů Designu FA ČVUT (mezioborová spolupráce).

Literatura:

1. Josef Hlaváček : Kompozice podle Rudolfa Arnheima ISBN: 8086039323 (brož) : bc
2. Gyorgy Kepes, S. Giedion, S. I. Hayakawa : Language of Vision : Courier Corporation, 1995 Počet stran: 228
3. Kulka Jiří: Psychologie umění ISBN: 9788024723297

Požadavky:

Klíčová slova:

tvarová psychologie, fyzický artefakt

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEOI1_2018 Human-Computer Interaction PO 2


Stránka vytvořena 12.7.2024 15:50:49, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)