Popis předmětu - BE0B02RM2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE0B02RM2 Review of Mathematics 2
Role:  Rozsah výuky:4p+4s
Katedra:13102 Jazyk výuky:EN
Garanti:Žáček M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Remeš Z., Žáček M. Kreditů:8
Cvičící:Remeš Z., Žáček M. Semestr:Z

Anotace:

Osnovy přednášek:

1) Arithmetic progressions, geometric progressions.
2) Infinite series.
3) Analytical geometry in 2-D space, coordinate systems.
4) Equation of a line in 2-D space.
5) Distance from a point to a line.
6) Relative position of two lines in 2-D space.
7) Conic sections in 2-D space.
8) Representations of conic sections on the coordinate plane and their equations.
9) Analytical geometry in 3-D space.
10) Equation of a line in 3-D space. Equation of a plane in 3-D space.
11) The relative position of lines and planes in space.
12) Limit of a function, algebraic limit theorem.
13) Introduction to differentiation, arithmetic of derivatives.
14) Introduction to integration, primitive functions.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 21.5.2024 17:50:43, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)