Popis předmětu - BE0B02RP2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE0B02RP2 Review of Physics 2
Role:  Rozsah výuky:4p+4s
Katedra:13102 Jazyk výuky:EN
Garanti:Ali Bláhová I. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Píchal J., Žáček M. Kreditů:8
Cvičící:Píchal J., Žáček M. Semestr:Z

Anotace:

Osnovy přednášek:

1) Waves. Type of waves. The superposition principle.
2) Huygens’s principle. Reflection and refraction.
3) Interference of waves. Standing waves. Resonance. Sound waves.
4) Electric Field, electric charge. Coulomb's Law.
5) Work in a uniform electric field, electric potential, electric voltage. Capacity.
6) Ohm's law, electrical resistance.
7) Kirchhoff's laws and their application.
8) Magnetic field.
9) Charged particle in a magnetic field. Electromagnetic field.
10) Thermodynamics. Kinetic theory of gases. Kinetic interpretation of temperature.
11) Equipartition of energy. Distribution of molecular speed. Brownian motion.
12) The Van der Waals equation of state. The second law of thermodynamics.
13) The Carnot cycle.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.
2. Physics II - Seminars, M. Murla, S. Pekárek, Vydavatelství ČVUT, 1995.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 4.3.2024 12:53:58, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)