Popis předmětu - B4B39VGO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4B39VGO Vytváření grafického obsahu
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/B4B39VGO

Anotace:

The aim of this course is to provide theory behind geometric modeling and modeling of materials, give students an overview of methods used in the process of creating 2D and 3D graphics and how to apply those methods in praxis. At the seminars, students will learn how to design and create three-dimensional scene, create and apply textures imitating materials (e.g., wall finishes, wood, sky) and geometrical details, and position and set-up lights in the scene.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi.

Osnovy přednášek:

1. Polygonal representation of 2D and 3D objects.
2. Polygonal modeling of 3D objects
3. Polynomial representation and modeling of 2D objects with Beziér curves
4. Polynomial representation and modeling of 2D objects with B-spline curves
5. Polynomial representation and modeling of 3D objects
6. Subdivision surfaces and other 3D modeling techniques
7. Color perception and representation
8. Light, color, and materials in 3D modeling
9. Representing materials with textures
10. 2D raster graphics
11. Operations with raster images
12. Levels of detail
13. Procedural modeling of 2D and 3D objects
14. Reserve

Osnovy cvičení:

1. Introduction to the course, mathematics for computer graphics
2. Introduction to the 3D modeling software
3. Using primitive objects and modifiers to block 3D object
4. Free-form modeling of 3D object
5. Free-form modeling of 3D object
6. Sculpting a 3D object
7. 1st test
8. Materials of 3D models
9. Texturing of 3D models
10. Texture painting and texture baking
11. Image composition
12. Levels of detail
13. 2nd test
14. Credits

Literatura:

[1] S. Marschner and P. Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, 4th edition, CRC Press, 2016.
[2] Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005.
[3] I. Kerlow, Mistrovství 3D animace, Computer Press, 2011.

Požadavky:

Žádné.

Poznámka:

Předmět je od zimního semestru 2019/2020 nahrazen variantou v angličtině BE4B39VGO.

Klíčová slova:

Multimedia, Počítačová grafika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika PO 5


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)