Popis předmětu - B4M39AIM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu
Role:  Rozsah výuky:2P+1C
Katedra:13139 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

http://dcgi.felk.cvut.cz/~sykorad/aim

Anotace:

Předmět srozumitelným způsobem prezentuje řadu moderních metod interaktivní editace digitálního obrazu a videa. Důraz je kladen především na algoritmy, které vynikají jednoduchostí implementace, ale zároveň mají zajímavý teoretický základ. Umožňuje tak skrze vizuálně atraktivní aplikace proniknout k hlubším teoretickým základům a ty následně aplikovat k řešení podobných problémů v praxi i mimo oblast zpracování obrazu. Budou probrány algoritmy řešící následující praktické úlohy: editace obrazu respektující hrany, komprese vysokého dynamického rozsahu intenzit, zaostření obrazu ve frekvenční oblasti, interaktivní mapování tónů, abstrakce, tvorba hybridních obrazů, editace v gradientní oblasti, bezešvá fúze, digitální fotomontáž, klonování, konverze barevného obrazu na šedotónový, zvýraznění kontextu, interaktivní deformace obrazu zajišťující lokální tuhost, N-bodová registrace obrazu, syntéza textur, interaktivní segmentace, kolorizace černobílých snímků a vybarvování ručních kreseb.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39AIM

Osnovy přednášek:

1. Monadické operace
2. Fourierova transformace
3. Konvoluce
4. Lineární filtrace
5. Nelineární filtrace
6. Editace obrazu
7. Deformace obrazu 1
8. Deformace obrazu 2
9. Registrace obrazu 1
10. Registrace obrazu 2
11. Registrace obrazu 3
12. Segmentace obrazu 1
13. Segmentace obrazu 2
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Monadické operace
2. Fourierova transformace
3. Konvoluce
4. Nelineární filtrace
5. Editace obrazu
6. Segmentace obrazu

Literatura:

[1] He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.
[2] Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.
[3] Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.
[4] Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.
[5] Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.
[6] Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.
[7] Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.

Požadavky:

Poznámka:

http://dcgi.felk.cvut.cz/~sykorad/aim

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 13.6.2024 17:51:20, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)