Popis předmětu - B0B14MEP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B14MEP Modelování v elektrických pohonech
Role:  Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kočárník P. Zakončení:KZ
Přednášející:Kočárník P. Kreditů:4
Cvičící:Kočárník P. Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se simulačním SW Matlab/Simulink. Předmět se orientuje hlavně na postupy modelování mechanických a elektrických dějů v oblastech elektrických pohonů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do prostředí Matlab, GUI, ovládání.
2. Matematické operace a logické funkce, základní výpočty v Matlabu.
3. Operace s maticemi a vektory, deklarace, výpočty.
4. Grafy, formátování, 3D grafy.
5. Import, export dat, úpravy dat v prostředí Matlab.
6. Funkce, deklarace, spouštění, předávání proměnných.
7. Programování v Matlabu.
8. Řešiče, volba podle typu úlohy, nastavení.
9. Ůvod do Simulinku.
10. Subsystémy, maskování, trigered subsystem.
11. Krokování simulací, analýza složitosti modelu, kritická cesta.
12. Knihovny automatického návrhu (filtr, regulátor, atd).
13. Využití Matlabu v elektrotechnice.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Popis a nastavení prostředí Matlabu, dokumentace.
2. Výrazy a příkazy, elementární matematické funkce, relační a logické operátory.
3. Cykly a vektorizace. Práce s indexy, maticové operace a funkce. Výběr projektů.
4. Vykreslení a úpravy grafů,
5. Textové řetězce, soubory ASCII, binary, Excel, mat.
6. Pracovní prostory, alokace proměnných. Větvení kódu, funkce.
7. Jednoduché grafické rozhraní, handle, hierarchie objektů, callback funkce.
8. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic v Matlabu.
9. Popis a nastavení prostředí Simulinku, dokumentace, vazba na Matlab.
10. Práce s podmíněnými subsystémy a lookup table.
11. Krokování simulací, profilace kódu. Kontrola projektů.
12. Tvorba S funkcí, práce s knihovnami.
13. Prezentace projektů, zápočet.
14. Rezerva.

Literatura:

www.mathworks.com Zaplatílek,K., Doňar,B.: Matlab pro začátečníky. BEN, 2005. Zaplatílek,K., Doňar,B.: Matlab tvorba uživatelských aplikací. BEN, 2004. Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, 2006.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)