Popis předmětu - B1B14MIS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy
Role:PZ, PO Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Zděnek J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bauer J. Kreditů:5
Cvičící:Bauer J., Lev M., Mňuk P., Zakopal P., Zděnek J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B14MIS

Anotace:

Předmět se zabývá základními prvky logických kombinačních a sekvenčních obvodů a jejich využitím při stavbě periferií mikroprocesoru pro řízení výkonových systémů. Zároveň jsou definovány požadavky na procesor pro řízení pohonu v reálném čase ? ALU, systém přerušení, DMA atd. Dále jsou probírány obvody pro úpravu signálů vně počítače pro zpracování a převod analogového signálu na digitální.

Osnovy přednášek:

1. Úvod - digitální technika
2. Logické funkce, logické kombinační obvody, hradlová pole
3. Logické sekvenční obvody, formy popisu, struktura, návrh synchronních obvodů
4. Typické stavební bloky digitálního systému (kombinační a sekvenční)
5. Speciální bloky počítačů výkonových systémů
6. Prostředky pro vývoj řídicích programů a programovací jazyky
7. Systémová struktura řídicího počítače výkonových systémů
8. Systém přerušení a DMA
9. Měření analogových a impulsních signálů počítačem
10. Generování přesných impulsních signálů pro měniče
11. Digitální komunikace mezi počítači UART, SPI, CAN, I2C, Ethernet
12. Signálové procesory (DSP)
13. Struktura řídicích programů
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s laboratoří výkonových systémů, úvod do ISE
2. Kombinační obvody
3. Kombinační obvody
4. Sekvenční obvody
5. Sekvenční obvody
6. Úvod do MPLAB IDE
7. Systémová architektura
8. Systémová architektura
9. Periferie pro pohony
10. Periferie pro pohony
11. Periferie pro pohony
12. Test
13. Dodatečné odevzdání úloh
14. Zápočet

Literatura:

[1] Přednášky k předmětu A1B14MIS.
[2] Perrin, J.P., Denouette, M., Daclin, E.: Logické systémy. SNTL, Praha 1972.
[3] Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL. BEN, Praha 2006.
[4] Herout, P.: Učebnice jazyka C. 5. vyd. Kopp, Č.Budějovice, 2008.
[5] Microchip: MPLAB C18 C Compiler, Getting Started, 2005, DS51295
[6] Microchip: MPLAB C18 C Compiler User?s Guide, 2005, DS51288J.
[7] Microchip: PIC18F87J11 Family Data Sheet, 2009, DS39778D.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru PZ 5
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika PZ 5
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika PO 5
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru PO 5


Stránka vytvořena 21.6.2024 14:50:48, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)