Popis předmětu - B3M38SPD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M38SPD Sběr a přenos dat
Role:PO, PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38SPD

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a limity přenosu dat ze senzorů a obdobných zdrojů informace pro IoT a M2M, bezdrátovými senzorovými sítěmi a v nich využívanými specifickými algoritmy, respektujícími omezující podmínky jejich funkce. Budou studovány základní algoritmy distribuovaného zpracování informace v senzorových sítích a také technologie pro získávání energie pro napájení bezdrátových uzlů sítě.

Osnovy přednášek:

1. Introduction, motivation, goals
2. Ad hoc & sensor networks, commonalities and differences, limitations
3. Communication channel, data transfers, physical media, wireless signal transmission
4. Modulation techniques in wireless systems, network topologies, medium access control
5. Spread Spectrum, Internet of Things, UNB
6. LoRa, IQRF, BLE
7. LoRaWAN
8. Routing protocols, localization in WSN
9. NB-IoT
10. Energy harvesting - piezoelectric, electromagnetic
11. Energy harvesting - TEG, Electrostatic, Solar, RF Soubor
12. Specialized power supplies, converters
13. Low power techniques
14. reserved

Osnovy cvičení:

V průběhu laboratorních cvičení bude řešen projekt zaměřený na technickou a programovou implementaci zařízení pro sběr dat ze snezorů příp. uzlu bezdrátové sítě a jejich integraci do nadřazeného systému. Pro individuální práci na projektu jsou k dispozici vývojové kity, které si studenti mohou zapůjčit domů. V laboratoři by se pak měli soustředit zejména na řešení problémů s využitím v ní dostupné speciální měřicí techniky. Průběh prací a jeho dokumentace budou v průběhu semestru kontrolovány a hodnoceny.

Literatura:

[1] Hu, F., Cao, X.: Wireless Sensor Networks, Auerbach Publications 2010
[2] Priya, S., Inman, D.J.: Energy Harvesting Technologies, Springer 2010

Požadavky:

základní znalost programování mikrořadičů

Klíčová slova:

IoT, LPWAN, WSN, LoRa, NB IoT

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR3_2016 Systémy a řízení PV 3
MPKYR1_2016 Robotika PV 3
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika PO 3
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy PV 3
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika PV 3


Stránka vytvořena 27.2.2024 12:51:54, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)