Popis předmětu - B3MPVT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3MPVT Práce v týmu
Role:P Rozsah výuky:0P+4S
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Drábek T. Zakončení:KZ
Přednášející:Drábek T., Drbohlav O., Hlinovský M., Mužák P. Kreditů:6
Cvičící:Drábek T., Drbohlav O., Hlinovský M., Mužák P. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3MPVT

Anotace:

Týmová práce je základem většiny činností, které lidé ve firmách i v osobním životě vykonávají. V tomto předmětu si můžou studenti vyzkoušet, jak v týmu řešit technické zadání, jak spolupracovat, jak spolu komunikovat a jak řešit problémy například se zpožděním projektu, jak zahrnout do plánu vnější vlivy apod.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s řídící částí projektu a chceme, aby si vyzkoušeli na reálném projektu symbiózu odborné a řídící roviny projektu. Studenti by si měli uvědomit, že řídící část, tedy například komunikace se členy týmu, vytváření plánů a dokumentace, či prezentace výsledků v rozumné formě není zbytečná byrokracie ale nedílná součást řešení.

Obsah:

Studenti v týmech pracují na jimi vybraném tématu (projektu) během celé výukové části semestru. Na začátku si vyjasní se zadavatelem, jakých cílů mají dosáhnout a následně na nich v týmu pracují. Během práce na projektu probíhá také několik akcí, které jsou uvedeny v harmonogramu. Svoje výsledky tým prezentuje v rámci závěrečných prezentacích před komisí a ostatními studenty. Harmonogram předmětu:
1. týden – odborná přednáška, sestavení týmu a výběr témat
2. týden – 1. konzultace (vyjasnění zadání), vytvoření oficiálního zadání
7. týden – 2. konzultace
14. týden – odevzdání závěrečné prezentace do systému Moodle
1. týden ve zkouškovém období – závěrečné prezentace

Osnovy přednášek:

Studenti se rozdělí na týmy, které řeší vypsané projekty zaměstnanci fakulty. Práce na projektech je kontrolována jak zadavatelem, tak koordinátory během konzultací. Pro získání zápočtu je nutné splnit cíle projektu, odevzdat požadované výstupy zadavatelem, účastnit se konzultací, odevzdat závěrečnou prezentaci a odprezentovat ji, jako tým.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2013, ISBN 1935589679, 9781935589679

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR3_2016 Systémy a řízení P 2
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika P 2
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy P 2
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika P 2
MPKYR1_2016 Robotika P 2


Stránka vytvořena 21.5.2024 15:50:54, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)