Popis předmětu - B2M17SBS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M17SBS Šíření vln pro bezdrátové spoje
Role:PV, P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Pechač P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Pechač P. Kreditů:6
Cvičící:Kabourek V., Pechač P. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M17SBS

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta s bezdrátovým přenosovým kanálem v reálném prostředí z hlediska šířená vln pro potřeby plánování pozemních i družicových bezdrátových spojů. Náplň zahrnuje jak hlubší teoretické základy šíření rádiových vln v atmosféře, tak praktické postupy návrhu pozemních i družicových, pevných i mobilních spojů v různých frekvenčních pásmech dle doporučení ITU-R.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy šíření vln v atmosféře pro plánování bezdrátových spojů a principy výpočtu příslušných výkonových bilancí.

Obsah:

Náplň zahrnuje jak hlubší teoretické základy šíření rádiových vln v atmosféře, tak praktické postupy návrhu pozemních i družicových, pevných i mobilních spojů v různých frekvenčních pásmech dle doporučení ITU-R.

Osnovy přednášek:

1. Kulová vlna ve volném prostoru, Friisův vztah, Fresnelovy zóny, odraz, difrakce a rozptyl vln v atmosféře
2. Specifické vlastnosti přenosových prostředí pro šíření elmag. vln z hlediska frekvenčního spektra a služeb, mechanizmy šíření vln v atmosféře
3. Šíření přízemní prostorové vlny v troposféře
4. Empirické a deterministické modely šíření vln
5. Směrové pozemní spoje, výkonová bilance
6. Mobilní spoje, šíření vln v městské zástavbě a interiérech
7. Širokopásmové parametry mobilního bezdrátového spoje
8. Problematika rušení bezdrátových spojů a frekvenční plánování v buňkových sítích
9. Bezdrátové optické spoje, spojení ve viditelné oblasti spektra
10. Šíření vln v anizotropním prostředí ionosféry a vliv ionosféry na bezdrátové spoje
11. Výkonová bilance družicového spoje
12. Plánování pokrytí pro družicové systémy
13. Úvod do dalších typů bezdrátových spojů (spojení s letadly/HAP/UAV, troposférický spoj, šíření vln v tunelech aj.)

Osnovy cvičení:

1. Úvod, výpočetní aparát
2. Výpočty základních parametrů při šíření vln
3. Práce s doporučeními ITU-R
4. Obecný empirický model
5. Výkonová bilance pevného spoje
6. Výkonová bilance mobilního spoje
7.-9.  Návrh pozemního směrového spoje - projekt
10.-12.  Návrh výkonové bilance družicového spoje - projekt
13. Výpočet rušení
14. Prezentace výsledků projektů

Literatura:

[1] Pechač, P., Zvánovec, S., Základy šíření vln pro plánování pozemních rádiových spojů, BEN - technická literatura, 2007.
[2] Barclay L.W., Propagation of Radiowaves, 3rd Edition, IET, 2012.
[3] Saunders, S., Aragon-Zavala, A., Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd Edition, Wiley, 2007.
[4] ITU-R SG3 Recommendations.

Požadavky:

-

Klíčová slova:

šíření elektromagnetických vln, bezdrátový přenos, pozemní spoje, družicové spoje

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace PV 2,4
MPEK6_2018 Mobilní komunikace P 2
MPEK3_2018 Fotonika P 2
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy P 2
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí P 2


Stránka vytvořena 17.6.2024 05:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)