Popis předmětu - B2M99ZVT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M99ZVT Zvuková technika 1
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Husník L., Jiříček O. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Husník L., Jiříček O., Rund F. Kreditů:6
Cvičící:Husník L., Jandák V., Rund F. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M99ZVT

Anotace:

Předmět poskytuje přehled fyzikální akustiky a akustických měření, dále ze zde probírají otázky hluku jak z technického, tak z fyziologického a psychologického hlediska. Ve druhé části jsou probrány principy elektroakustických a elektromechanických měničů, metody analýzy elektroakustických soustav. Dále pak základy komprese zvukových signálů a zpracování prostorového zvuku.

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou zvukového inženýrství.

Osnovy přednášek:

1. Zvukové vlny v plynech, kapalinách
2. Zvukové vlny v pevných látkách
3. Elementární zdroje zvuku
4. Zvukovody, vlnovody
5. Akustická měření, zvukoměr, akustická intenzita, akustický výkon
6. Hluk, fyziologické, psychoakustické a technické aspekty
7. Elektrodynamické a elektromagnetické měniče
8. Piezoelektrické a elektrostatické měniče
9. Akustické vysílače, reproduktory a reproduktorové soustavy
10. Akustické přijímače, mikrofony
11. Kalibrace měničů a další elektroakustická měření
12. Měření a rozbor lineárních a nelineárních elektroakustických soustav
13. Metody ztrátové a bezeztrátové komprese zvukových signálů
14. Zpracování prostorového zvuku

Osnovy cvičení:

1. Úvod, seminář šíření zvukových vln
2. Výklad k měřením
3. Měření vlastních kmitů pravoúhlého prostoru
4. Parametry elektrodynamického reproduktoru
5. Kalibrace sluchátek na umělém uchu
6. Kalibrace mikrofonu elektrostatickou metodou
7. Výpočet kmitočtové charakteristiky elektrodynamického reproduktoru v ozvučnici
8. Měření přenosových charakteristik pomocí systému EASERA
9. Implementace měřicí metody sweep v Matlabu
10. Implementace měřicí metody metody MLSSA v Matlabu
11. Hodnocení kvality komprimovaného signálu
12. Implementace metody komprese zvuku v Matlabu
13. Konzultace/rezerva na délku semestru
14. zápočet

Literatura:

Škvor, Z.: Elektroakustika a akustika, Nakladatelství ČVUT 2012. Beranek, L.L., Vér, I.L.: Noise and vibration control engineering, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1992. Kuttruff, H.: Acoustics, Taylor and Francis 2007

Požadavky:

Požadavky na vstupní znalosti jsou matematika, fyzika, teorie signálů a teorie obvodů na úrovni bakalářské závěrečné zkoušky.

Klíčová slova:

Akustika, elektroakustika, zpracování akustických signálů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 1


Stránka vytvořena 24.7.2024 11:51:09, semestry: L/2024-5, Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)