Popis předmětu - B1M15ELS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M15ELS Elektrické světlo
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Žák P. Kreditů:5
Cvičící:Bálský M., Veselka T., Žák P. Semestr:L

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Anotace:

Obsahem předmětu jsou seznámit studenty s teoretickými a praktickými principy řešení osvětlovacích soustav ve vnitřních i venkovních prostorech při respektování nejen potřebného zrakového výkonu, ale i aspektů hygienických a bezpečnostních a současně i s důrazem na energetickou účinnost řešení.

Osnovy přednášek:

1. Optické záření. Vizuální a mimovizuální účinky záření. Světelné technické veličiny.
2. Světelné pole, světelný vektor a skalární integrální charakteristiky.
3. Měření integrálních charakteristik světelného pole.
4. Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel různého typu.
5. Výpočet rozložení světelných toků v osvětlovaném prostoru.
6. Mnohonásobné odrazy ve vnitřních prostorech.
7. Základy kolorimetrie.
8. Tendence ve vývoji světelných zdrojů.
9. Tendence ve vývoji svítidel.
10. Osvětlovací soustavy, typy, ovládání a řízení.
11. Hodnocení účinnosti a energetické náročnosti osvětlení.
12. Osvětlovací soustavy ve vnitřních prostorech.
13. Osvětlovací soustavy ve venkovních prostorech.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Habel, J.: Osvětlování. Učební text ČVUT Praha 1998. Habel, J., Žák, P.: Elektrické světlo. Učební text ČVUT FEL Praha 2011. Habel, J. a kol.: Elektrické světlo. Příklady. Učební text ČVUT FEL Praha 2011. Habel, J., Žák, P. a kol.: Světlo a osvětlování. FCC Public Praha 2013. ISBN 978-80-86534-21-3. www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické pohony PV 2
MPEEM3_2018 Technologické systémy PV 2
MPEEM2_2018 Elektroenergetika PV 2


Stránka vytvořena 29.3.2023 05:50:29, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)