Popis předmětu - A4M36ISS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M36ISS Integrace Služeb Softwarových Systémů
Role:  Rozsah výuky:0P+20C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Účelem je seznámit studenty s principy integrace softwarových systémů a použití návrhových vzorů pro integraci. Kurz nabízí seznámení se s technologiemi pro řízení toku zpráv, jejich transformací napříč formáty, integraci byznys pravidel pro řízení událostí, řízení distribuovaných transakcí, apod. Kurz poskytuje kompletní přehled o Architekturách orientovaných na služby (SOA), se zaměřením na integraci služeb a byznys pravidel nebo heterogenních systémů. Mimo decentralizovaný softwarový návrh pro SOA se studenti naučí návrhu ?Microservice Architecture?, který umožní nezávislé nasazení a správu jednotlivých částí systému a služeb. Mimo výše uvedené se studenti naučí pracovat s cloudovými službami v přístupu Platform as a Service (PaaS), který se vyznačuje charakteristickými rysy pro vývoj a integraci služeb včetně snadné migrace v cloudových aplikacích. Studenti se seznámí se standardní specifikací pro modularizaci systémů v technologii Java - Open Service Gateway Iniciative (OSGi). Poslední část kurzu je zaměřena integraci služeb pro mobilní platformy, a to jak z pohledu frontendu, tak i možnosti připojení mobilních backendů.

Cíle studia:

Účelem je seznámit posluchače s projekty JBoss Fuse, JBoss SwitchYard a dalšími, a demonstovat na nich řešení problémů z oblasti integrace heterogenních systémů. Studenti se seznámí s pojmy jako jsou * Architektura orientovaná na služby (SOA) * Podniková sběrnice služeb (ESB) * Architektura řízená událostmi (EDA) * Service Component Architecture (SCA) * Mikroslužby

Obsah:

Viz anotace, průmyslový předmět, 4 dny intenzivní kurz (Po, Út, Čt, Pá), před začátkem semestru Účelem je seznámit studenty s principy integrace softwarových služeb a s představením návrhových vzorů a best practices. Studenti se seznámí se specifikací Open Service Gateway iniciative (OSGi), standard pro modularizaci systémů. Dále se studentu seznámí s problematikou transakcí pro distribuovaný software. Kurz poskytne seznámení se s technologiemi řízení toku zpráv, transformací standardních formátů zpráv, pravidly řízení, apod. Studenti se seznámí se softwarově architektonickým stylem Service-Oriented Architecture (SOA), Platform as a Service (PaaS) a Microservices, dále pak s integraci služeb, byznys pravidel, heterogenních systémů a zdrojů. Poslední část poskytuje přehled o možnostech integrace mobilní platformy, a to jak z pohledu frontend, tak i možnosti připojení mobilních backendů. V rámci cvičení se studenti seznámí s technologiemi a nástroji pro integraci SW služeb a distribuovaných systémů. Naučí se pracovat s se standardem OSGi, naimplementují aplikaci využívající distribuované transakce. Další část předmětu je seznámí technologií pro posílání a směrování zpráv v rozsáhlých systémech. Předmět dodá studentům praktickou zkušenost s integrací služeb v architektonickém stylu Architektury orientované na služby (SOA), Platform as a Service (PaaS) a Microservices. Osvojí si práci s integrací, business proces managementem (BPM) a clusteringem pro škálovatelnost, dále se seznámí s testovatelností distribuovaných aplikací. Pro správu rozsáhlých systémů se naučí řízení a správu kontejnerů, integraci heterogenních zdrojů. Poslední částí předmětu je pohled na systémovou integraci z pohledu mobilních aplikací.

Osnovy přednášek:

Plán seminářů Den 1
1. Principy systémové integrace softwarových služeb
2. Nástroje integrace softwarových služeb
3. Základy standardní specifikace pro modularizaci systémů - OSGi
4. Aplikace OSGi
Den 2
5. Distribuované transakce a webové služby a zdroje
6. Technologie posílání zpráv, pravidla směrování, Komponenty (Apache Camel)
7. Integrace komponent SOA, Základní vzory integrace, Testování
Den 3
8. Integrace SW služeb a business proces management (BPM)
9. Integrace SW služeb a clustering
10. Testování Integrace SW služeb
11. Specifikace a aplikace architektury Platform as a Service (PaaS)
12. Řízení kontejnerů s PaaS
13. Integrace heterogenních služeb v architektuře SOA
14. Řízení a správa systémů SOA - Unified SOA Governance
Den 4
15. Mobilní aplikace pro integraci SW služeb
16. Mobilní backend
17. Mobilní frontend

Osnovy cvičení:

Plán cvičení Den 1
1. Základy standardní specifikace pro modularizaci systémů OSGi
2. Základy standardní specifikace pro modularizaci systémů OSGi
3. Classloading, JBoss Fuse
4. Frameworky Karaf a Blueprint
Den 2
5. Posílání zpráv - Apache Camel
6. Posílání zpráv - Apache Camel: Consumer-Provider, komponenty
7. Posílání zpráv - Apache Camel: Konvertory, WS, REST
Den 3
8. Integrace SW služeb - SwitchYard
9. Integrace SW služeb - SwitchYard: Transformace, validace
10. Integrace SW služeb - SwitchYard: BPM, SCA
11. Integrace SW služeb - SwitchYard: Clustering, failover
12. Architektura PaaS - Fabric8
Den 4
13. Řízení kontejnerů
14. hawt.io
15. Mobilní JMS
16. Mobilní JMS iBus//Mobile

Literatura:

Literatura a reference: * Beginning Java EE 6 with GlassFish 3, Antonio Goncalves, Apress * Java EE 7 Essentials, Arun Gupta, O'Reilly * The Java EE 6 Tutorial, 4th Edition, Eric Jendroc et al. Addison-Wesley * http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/ Povinná literatura: Předmět studentům nabídne materiály které budou vypracované ke kurzu. Materiály a detaily budou postupně přidány zde: https://developer.jboss.org/wiki/SystemIntegrationWithJBoss a dále pak na courseware fakulty https://cw.fel.cvut.cz Doporučená literatura: * Richard S. Hall, Karl Pauls, Stuart McCulloch, David Savage: OSGi in Action * Craig Walls: Spring in Action * Holly Cummins, Timothy Ward: Enterprise OSGi in Action * Claus Ibsen, Jonathan Anstey: Camel in Action * Scott Cranton, Jakub Korab: Apache Camel Developer's Cookbook * Mark Little, Jon Maron: Java Transaction Processing: Design and Implementation * Thomas Erl: Next Generation SOA: A Concise Introduction to Service Technology & Service-Orientation * Gregor Hohpe, Bobby Woolf: Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions * InfoQ eMag: Microservices

Požadavky:

Student musí být seznámen s Enterprise Java technologií (Java EE) a být schopen vytvořit jednoduchou aplikaci a tu nasadit na webový server, dále by měl mít znalosti objektově-orientovaného návrhu a mít základní přehled softwarových architekturách, měl by znát práci s relační databází. Tyto znalosti může získat v bakalářských předmětech OI nebo STM, či nastudováním běžné literatury o Java EE (i starších verzích), objektovém návrhu a návrhových vzorech.

Poznámka:

předmět probíhá formou blokové výuky po dobu 1 týdnů

Klíčová slova:

SOA, ESB, Microservices

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)