Popis předmětu - BE5B02PH1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B02PH1 Physics 1
Role:P Rozsah výuky:4P+1L+2C
Katedra:13102 Jazyk výuky:EN
Garanti:Pekárek S. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Jíra J., Pekárek S. Kreditů:8
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE5B02PH1

Anotace:

The basic course of physics at the Faculty of Electrical Engineering - Physics 1, is devoted to the introduction into two important areas of physics. The first one is a classical mechanics and the second one is the electric and magnetic field. Within the framework of the classical mechanics, the students study the particle kinematics; dynamics of the mass particle, system of mass particles and rigid bodies. The students should be able to solve basic problems dealing with the description of mechanical systems, which they can meet during their further studies. The classical mechanics is followed by the relativistic mechanics, electric and magnetic field - both stationary as well as non-stationary. The students can use the facts gained in this course in the study of electrical circuits, theory of electrotechnical materials or radioelectronics. Apart of this, the knowledge gained in this course is required for the study of the consecutive course Physics 2.

Obsah:

The basic course of physics at the Faculty of Electrical Engineering - Physics 1, is devoted to the introduction into two important areas of physics. The first one is a classical mechanics and the second one is the electric and magnetic field. Within the framework of the classical mechanics, the students study the particle kinematics; dynamics of the mass particle, system of mass particles and rigid bodies. The students should be able to solve basic problems dealing with the description of mechanical systems, which they can meet during their further studies. The classical mechanics is followed by the relativistic mechanics, electric and magnetic field - both stationary as well as non-stationary. The students can use the facts gained in this course in the study of electrical circuits, theory of electrotechnical materials or radioelectronics. Apart of this, the knowledge gained in this course is required for the study of the consecutive course Physics 2.

Osnovy přednášek:

Lectures
1. Units, system of units. Physical fields. Reference frames.
2. Particle kinematics (rectilinear motion, circular motion, motion in three dimensions).
3. Newton?s laws, inertial and non-inertial reference frames, equations of motion in inertial and non-inertial reference frames.
4. Work, power, conservative fields, kinetic and potential energy. Conservation of mechanical energy law.
5. Foundations of analytical mechanics - conservation laws, constraints, generalized coordinates, Lagrangian, Lagrange?s equations of the 2nd order for conservative systems. Hamiltonian, Hamilton?s canonical equations.
6. Central forces, motion in the field of central force. Kepler?s laws, Newton?s law of universal gravitation, gravitational field of the system of n particles and extended bodies. Gravitational field intensity, potential and energy.
7. Mechanical oscillating systems. Simple harmonic motion damped and forced oscillations. Resonance of displacement and velocity. Combination of oscillatory motions.
8. System of n-particles, isolated and non-isolated systems, conservation of linear and angular momentum laws. Conservation of mechanical energy law for the system of n-particles. Center of mass and center of gravity. Rigid bodies, general motion, equations of motion, rotation of the rigid body with respect to the fixed axis and to the fixed point
9. Elasticity, stress, Hooke?s law.
10. Introduction to the mechanics of fluids - Euler?s equation, barometric formulae, Bernoulli?s equation, Pascal?s and Archimedes principle.
11. Fundamentals of theory of relativity, Lorentz transformation, relativistic kinematics and dynamics.
12. Electric charge, Coulomb?s law, electric field intensity and potential of the system of point charges and continuously distributed charges. Gauss? law, Maxwell?s equations for the electrostatic field in vacuum. Electric dipole, polarization and electric displacement vector, dielectrics in electric field. Maxwell?s equations for real-world materials. Conductor in electric field, Faraday?s cage. Capacitance, capacitor. Energy of the electrostatic field.
13. Stationary electric current, current density, conservation of an electric charge law, electromotive force, junction rule and loop theorem. Ohm?s law, Joule?s law. Magnetostatic field. Lorentz force, Ampere?s and Biot-Savart?s law. Magnetic dipole moment, magnetization, magnetic field strength. Current carrying conductor in magnetic field. Magnetic properties of matter. Energy of the magnetostatic field
14. Electromagnetic induction, energy of the electromagnetic field. Displacement current. Electromagnetic waves, wave equation, propagation of electromagnetic waves.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Halliday & Resnick, Fundamentals of Physics, Jearl Walker, Extended 9th Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2011.
2. Physics I, S. Pekárek, M. Murla, Dept. of Physics FEE CTU, 1992.
3. Physics I - Seminars, M. Murla, S. Pekárek, Vydavatelství ČVUT, 1995.
4. Physics I - II, Laboratory manual, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 2002.
5. Physics, Roller D.E., Blum R., Vol. 1 and Vol. 2, Holden Day Inc., 1981

Požadavky:

Matematická analýza 1 (B0B01MA1) nebo ekvivalentní předmět.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru P 2
BEECS Před zařazením do oboru P 2


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)