Popis předmětu - A0B17MTB

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B17MTB Matlab
Role:  Rozsah výuky:0P+3C
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z,L

Webová stránka:

Informace pro zapsané studenty: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/mtb/start

Anotace:

Student se naučí efektivně využívat jak základní, tak pokročilé funkce Matlabu, vč. základů návrhu grafického rozhraní. Důraz bude kladen na analytický rozbor problému a jeho následnou implementaci, orientaci v rozsáhlé dokumentaci, odladění vlastních funkcí a samostatnou práci v Matlabu (kterou student prokáže řešením semestrálního projektu). Získané znalosti lze uplatnit v širokém spektru předmětů vyučovaných na FEL (při zpracovávání laboratorních úloh, semestrálních i závěrečných projektů a prací), ale i v samotné praxi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B17MTB

Obsah:

Předmět studenty seznámí s prostředím Matlab a naučí je řešit jednoduché problémy, kterým budou čelit během studia i následné praxe. Studenti budou seznámeni se všemi základními partiemi Matlabu, které vytyčuje např. Certified Matlab Associate Exam.

Osnovy přednášek:

1. Motivační příklady, popis a nastavení prostředí, ovládání || Matlab jako kalkulačka, dokumentace
2. Tvorba matic a vektorů, aritmetické operátory
3. Vektorizace, indexace, relační a logické operátory, logické indexování. Zadání 1. domácího úkolu
4. Smyčky a větvení programu
5. Funkce, chyby programu, jejich nalezení a odstranění. Zadání 2. domácího úkolu
6. Datový typ cell, textové řetězce, struktury. Krátký test
7. Vizualizace v MATLABu, vykreslení a úpravy grafů. Výběr semestrálních projektů
8. Statické grafické rozhraní
9. Dynamické grafické rozhraní
10. Časové funkce, real-time aplikace, profilace kódu
11. Profilace kódu, práce s chybami
12. Symbolické operace, efektivní zpracování, archivace a prezentace dat
13. Prezentace projektů, závěrečný text, zápočet
14. (Rezerva)

Osnovy cvičení:

1. Motivační příklady, popis a nastavení prostředí, ovládání || Matlab jako kalkulačka, dokumentace
2. Tvorba matic a vektorů, aritmetické operátory
3. Vektorizace, indexace, relační a logické operátory, logické indexování. Zadání 1. domácího úkolu
4. Smyčky a větvení programu
5. Funkce, chyby programu, jejich nalezení a odstranění. Zadání 2. domácího úkolu
6. Datový typ cell, textové řetězce, struktury. Krátký test
7. Vizualizace v MATLABu, vykreslení a úpravy grafů. Výběr semestrálních projektů
8. Statické grafické rozhraní
9. Dynamické grafické rozhraní
10. Časové funkce, real-time aplikace, profilace kódu
11. Profilace kódu, práce s chybami
12. Symbolické operace, efektivní zpracování, archivace a prezentace dat
13. Prezentace projektů, závěrečný text, zápočet
14. (Rezerva)

Literatura:

Povinná literatura: Podklady ze seminářů, dokumentace // Doporučená literatura:
[1] Attaway, S.: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, 2013.
[2] Hahn, B., Valentine, D.: Essential Matlab for Engineers and Scientists, 5th ed., Academic Press, 2013.
[3] Kiusalaas, J.: Numerical Methods in Engineering with Matlab. Cambridge University Press, 2005.
[4] Mathews, J. H., Fink, K. D.: Numerical Methods Using Matlab. Prentice-Hall, 1999
// https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/mtb/start

Požadavky:

Max. 2 absence, více absencí pouze ve velmi vážných a odůvodněných případech (přičemž se nesnižují požadavky na zvládnutí látky), odevzdání projektu do konce semestru (projekt musí být hodnocen známkou E a lepší), absolvování testu v semestru a závěrečného testu. Řešení domácích úloh (3x10 bodů) není povinné, ale zlepšuje závěrečné hodnocení. Nutná znalost základních konceptů programování (postačuje středoškolská úroveň), výhodou je absolvování základních kurzů matematiky (1. semestr).

Klíčová slova:

Matlab, numerické výpočty, numerická analýza

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)