Subject description - A0B17MTB

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B17MTB Matlab
Roles:  Extent of teaching:0P+3C
Department:13117 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:Z,L

Web page:

Informace pro zapsané studenty: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/mtb/start

Anotation:

Student se naučí efektivně využívat jak základní, tak pokročilé funkce Matlabu, vč. základů návrhu grafického rozhraní. Důraz bude kladen na analytický rozbor problému a jeho následnou implementaci, orientaci v rozsáhlé dokumentaci, odladění vlastních funkcí a samostatnou práci v Matlabu (kterou student prokáže řešením semestrálního projektu). Získané znalosti lze uplatnit v širokém spektru předmětů vyučovaných na FEL (při zpracovávání laboratorních úloh, semestrálních i závěrečných projektů a prací), ale i v samotné praxi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B17MTB

Content:

Předmět studenty seznámí s prostředím Matlab a naučí je řešit jednoduché problémy, kterým budou čelit během studia i následné praxe. Studenti budou seznámeni se všemi základními partiemi Matlabu, které vytyčuje např. Certified Matlab Associate Exam.

Course outlines:

1. Motivační příklady, popis a nastavení prostředí, ovládání || Matlab jako kalkulačka, dokumentace
2. Tvorba matic a vektorů, aritmetické operátory
3. Vektorizace, indexace, relační a logické operátory, logické indexování. Zadání 1. domácího úkolu
4. Smyčky a větvení programu
5. Funkce, chyby programu, jejich nalezení a odstranění. Zadání 2. domácího úkolu
6. Datový typ cell, textové řetězce, struktury. Krátký test
7. Vizualizace v MATLABu, vykreslení a úpravy grafů. Výběr semestrálních projektů
8. Statické grafické rozhraní
9. Dynamické grafické rozhraní
10. Časové funkce, real-time aplikace, profilace kódu
11. Profilace kódu, práce s chybami
12. Symbolické operace, efektivní zpracování, archivace a prezentace dat
13. Prezentace projektů, závěrečný text, zápočet
14. (Rezerva)

Exercises outline:

1. Motivační příklady, popis a nastavení prostředí, ovládání || Matlab jako kalkulačka, dokumentace
2. Tvorba matic a vektorů, aritmetické operátory
3. Vektorizace, indexace, relační a logické operátory, logické indexování. Zadání 1. domácího úkolu
4. Smyčky a větvení programu
5. Funkce, chyby programu, jejich nalezení a odstranění. Zadání 2. domácího úkolu
6. Datový typ cell, textové řetězce, struktury. Krátký test
7. Vizualizace v MATLABu, vykreslení a úpravy grafů. Výběr semestrálních projektů
8. Statické grafické rozhraní
9. Dynamické grafické rozhraní
10. Časové funkce, real-time aplikace, profilace kódu
11. Profilace kódu, práce s chybami
12. Symbolické operace, efektivní zpracování, archivace a prezentace dat
13. Prezentace projektů, závěrečný text, zápočet
14. (Rezerva)

Literature:

Povinná literatura: Podklady ze seminářů, dokumentace // Doporučená literatura:
[1] Attaway, S.: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, 2013.
[2] Hahn, B., Valentine, D.: Essential Matlab for Engineers and Scientists, 5th ed., Academic Press, 2013.
[3] Kiusalaas, J.: Numerical Methods in Engineering with Matlab. Cambridge University Press, 2005.
[4] Mathews, J. H., Fink, K. D.: Numerical Methods Using Matlab. Prentice-Hall, 1999
// https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/mtb/start

Requirements:

Max. 2 absence, více absencí pouze ve velmi vážných a odůvodněných případech (přičemž se nesnižují požadavky na zvládnutí látky), odevzdání projektu do konce semestru (projekt musí být hodnocen známkou E a lepší), absolvování testu v semestru a závěrečného testu. Řešení domácích úloh (3x10 bodů) není povinné, ale zlepšuje závěrečné hodnocení. Nutná znalost základních konceptů programování (postačuje středoškolská úroveň), výhodou je absolvování základních kurzů matematiky (1. semestr).

Keywords:

Matlab, numerical methods, numerical analysis

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 22.5.2024 05:51:03, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)