Popis předmětu - A4M34ISC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M34ISC Integrované systémy na čipu
Role:  Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/enrol/index.php?id=411

Anotace:

Role návrháře integrovaných systémů, úrovně abstrakce návrhu - Y diagram. Definování specifikací studie proveditelnosti, kriteria výběru vhodné technologie. Metodiky návrhu analogových, digitálních a smíšených integrovaných systémů. Aplikačně specifické integrované systémy - plně zákaznický návrh, hradlová pole, standardní buňky, programovatelné obvody. Mobilní IO s nízkou spotřebou. Jazyky HDL, logická a fyzická syntéza systému, Front End a Back End návrh, problematika rozmístění, časové analýzy, návrh testů a testovatelnost integrovaných systémů.

Osnovy přednášek:

1. Úloha a význam návrháře analogových a digitálních integrovaných
systémů. Metodologie návrhu analogových a digitálních integrovaných systémů (top down, bottom up), úrovně abstrakce návrhu
2. Aplikačně specifické integrované systémy, typy, zásady hierarchie,
porovnání vlastností, ekonomika návrhu
3. Plně zákaznický návrh, metodologie analogového a smíšeného
návrhu. Kriteria výběru vhodné technologie.
4. CAD prostředky a metodologie pro návrh analogových a smíšených
integrovaných obvodů, návrhy RF systémů, mobilních low power systémů.
5. Automatické generování analogových behaviorálních modelů,
metodologie návrhu "zdola nahoru", makrobloky
6. Metodologie a principy návrhu analogově číslicových integrovaných
systémů, prostředky automatizovaného návrhu CAD, Funkční a časové simulace, simulace, formální verifikace
7. Jazyky VHDL, Verilog, Verilog-A, Verilog-AMS,
8. Prostředky a metodologie automatizovaného návrhu digitálních
integrovaných systémů
9. Návrh "Front End" - funkční specifikace, RTL, Logická syntéza,
Gate-level netlist, generování behaviorálních stimulů
10. Návrh "Back End" - Výběr technologie (Design Kit), Mapování návrhu,
Návrh rozmístění (Floorplanning), propojení (place and route), layout, Extrakce parazitních vlivů, layout versus schéma (LVS)
11. Metody fyzické syntézy, Rozmisťování funkčních bloků, zásady,
rozvod napájení, výpočet a simulace průchodnosti propojení, verifikace
12. Rozvod hodinových signálů, výpočet zpoždění, statické a dynamické
časové analýzy
13. Testování, návrh testů, verifikace návrhu.
14. Technologická realizace, verifikace integrovaných systémů,
problematika převodu návrhu systému mezi jednotlivými technologiemi.

Osnovy cvičení:

1. Návrhový systém CADENCE (PC Lab)
2. Popis knihoven technologií CMOS, (PC Lab)
3. Ukázka postupu smíšeného návrhu, význam hierarchického členění,
abstrakce bloků. (PC Lab)
4. Ukázka postupu smíšeného návrhu, simulace, definování rozhraní,
simulátor Spectre AMS. (PC Lab)
5. Ukázka postupu smíšeného návrhu, jazyky HDL. (PC Lab)
6. Analogový layout, extrakce parazitik, kontrola návrhových pravidel. (PC Lab)
7. Digitální layout (Back end), umístění bloků, propojení, časové analýzy. (PC Lab)
8. Semestrální projekt - návrh číslicově analogového IO. (PC Lab)
9. Semestrální projekt - návrh číslicově analogového IO. (PC Lab)
10. Semestrální projekt - návrh číslicově analogového IO. (PC Lab)
11. Semestrální projekt - návrh číslicově analogového IO. (PC Lab)
12. Semestrální projekt - návrh číslicově analogového IO. (PC Lab)
13. Semestrální projekt - návrh číslicově analogového IO. (PC Lab)
14. Prezentace semestrálního projektu, zápočet (PC Lab)

Literatura:

Michael Smith: Application-Specific Integrated Circuits, Addison-Wesley, 1998
P. Gray, P Hurst, s. Lewis, R. Mayer: Analysis and Design of Analog
Integrated Circuits, John Wiley and Sons, 2000
E. Sinencio, A. Andreou: Low-Voltage/Low-Power Integrated Circuits and
Systems, John Wiley and Sons, 1998 Mark Zwolinski : Digital System Design and VHDL , Prentice-Hall, 2000

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Systémy na čipu, Návrh IO

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 23.3.2023 09:50:28, semestry: Z,L/2022-3, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)