Popis předmětu - A4M35KO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M35KO Kombinatorická optimalizace
Role:  Rozsah výuky:3P+2C
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4m35ko/start

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problémy a algoritmy kombinatorické optimalizace (často se nazývá diskrétní optimalizace, významně se překrývá s pojmem operační výzkum). V návaznosti na předměty z oblasti lineární algebry, algoritmizace, diskrétní matematiky a základů optimalizace jsou ukázány techniky založené na grafech, celočíselném lineárním programování, heuristikách, aproximačních algoritmech a metodách prohledávání prostoru řešení. Předmět je zaměřen na aplikace optimalizace ve skladech, pozemní a letecké dopravě, logistice, plánování lidských zdrojů, rozvrhování výrobních linek, směrování zpráv, rozvrhování v paralelních počítačích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M35KO

Osnovy přednášek:

1. Uvedení základních pojmů z kombinatorické optimalizace, příklady aplikací.
2. Celočíselné lineární programování - algoritmy.
3. Formulace problémů pomocí celočíselného lineárního programování.
4. Nejkratší cesty.
5. Formulace problémů pomocí nejkratších cest.
6. Toky a řezy v sítích - formulace problémů a algoritmy. Párování v bipartitních grafech. Test I.
7. Multi-komoditní toky.
8. Problém batohu, pseudo-polynomiální a aproximační algoritmy.
9. Úloha obchodního cestujícího.
10. Rozvrhování na jednom procesoru.
11. Paralelní procesory. Test II.
12. Rozvrhování projektu s časovými omezeními.
13. Programování s omezujícími podmínkami.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s předmětem a pravidly.
2. Seznámení s experimentálním prostředím a knihovnou pro optimalizaci
3. Celočíselné lineární programování
4. Samostatná úloha I - zadání a kategorizace
5. Modelovácí jazyky pro řešení problémů kombinatorické optimalizace
6. Samostatná úloha II - rešerše literatury a prezentace řešení
7. Aplikace toků a řezů v sítích
8. Samostatná úloha III - konzultace
9. Test III
10. Rozvrhování
11. Pokročilé metody pro řešení problémů kombinatorické optimalizace
12. Samostatná úloha IV - odevzdání algoritmu a písemné zprávy
13. Zápočet
14. Rezerva

Literatura:

B. H. Korte and J. Vygen, Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms.
Springer, third ed., 2006.
J. Blazevicz, Scheduling Computer and Manufacturing Processes. Springer,
second ed., 2001.
J. Demel, Grafy a jejich aplikace. Academia, second ed., 2002.
TORSCHE http://rtime.felk.cvut.cz/scheduling-toolbox/

Požadavky:

Optimalizace, Diskrétní matematika, Logika a grafy

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 14.6.2024 09:51:11, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)