Popis předmětu - A0M16TE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M16TE1 Teologie
Role:  Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/teologie

Anotace:

Předmět poskytne posluchačům základní orientaci v teologii, přičemž se nevyžaduje žádné zvláštní předchozí vzdělání. Po krátkém filozofickém úvodu jsou systematickym způsobem probírány základní teologické discipliny. Předmět je určen nejen věřícím studentům, kteří chtějí svou víru zakotvit na solidních teologickych základech, ale především těm, kteří chtějí poznat křestanství, náboženství, ze kterého vyrůstá naše civilizace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M16TE1

Osnovy přednášek:

1. Úvod do teologie, filozofické vymezení pojmu Boha
2. Bible - Starý a Nový zákon, vznik, inspirace, kánon, biblické jazyky
3. Bible - historické pozadí vzniku, jednotlivé knihy, biblická archeologie
4. Nauka o Bohu (trojjedinost Boha, stvoření), filozofická antropologie
5. Ježíš Kristus - historické prameny, Ježíš jako Bůh, člověk a Vykupitel
6. Církev - vznik, poslání, struktura, život (manželství, řehole, církevní právo)
7. Světci a Panna Maria v Církvi
8. Světové církevní dějiny
9. České církevní dějiny
10. Církevní rok - liturgie, obřady, svátosti (eucharistie, křest, manželství atd.)
11. Etika a morální teologie - obecné kategorie a pojmy (dobro, svědomí, hřích atd.)
12. Morální otázky spojené s jednotlivými oblastmi lidského života
13. Světová náboženství (judaismus, budhismus, islám, hinduismus)
14. Sekty, destruktivní kulty, nové duchovní proudy u nás i ve světě

Osnovy cvičení:

Náplň cvičení tvoří diskuse nad odpřednesenou látkou, promítání filmů apod.

Literatura:

V. Slámečka: Úvod do teologie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2002
Anzenbacher Arno: Úvod do filosofie, Portál, Praha 2004 Katechismus katolické církve, Praha: KN, Kostelní Vydří 2002 Franzen August: Malé církevní dějiny, KN, Kostelní Vydří 2006 Joseph Ratzinger: Úvod do křeťanství, KN Kostelní Vydří 2007 Karl - Heinz Peschke: Křesťanská etika, VYŠEHRAD, Praha 2004

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&;task=section&id=7&Itemid=236

Poznámka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 28.11.2023 12:51:14, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)