Popis předmětu - A0M34NNZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jirásek L., Novák J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Jirásek L., Novák J. Kreditů:5
Cvičící:Jirásek L., Novák J. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2837

Anotace:

Předmět popisuje základní principy a koncepce napájecích zdrojů, vysvětluje chování stabilizátorů se spojitou a spínanou regulací, ochran zdrojů, základní principy EMC ve spínaných napájecích zdrojích, typy elektrochemických článků a trendy. Probírá návrhové programy spínaných zdrojů na PC včetně návrhu transformátorů pro ně. Rozšiřuje znalosti na úrovni konkrétních zapojení jednotlivých typů IO spínaných zdrojů. Je určen svým zaměřením pro studenty, kteří chtějí znát a prakticky realizovat spínané zdroje svých konstruovaných zařízení jejich vlastnosti a aplikační omezení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M34NNZ

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M34NNZ

Osnovy přednášek:

1. Koncepce napájecích zdrojů. Stabilizátory se spojitou a spínanou regulací, stabilizátory napětí, proudu.
2. Řídicí obvody spínaných stabilizátorů. Kombinované zdroje se spojitými a spínanými stabilizátory.
3. Switcher CAD - program pro návrh spínaných napájecích zdrojů s IO. Zvýšení výstupních proudů a napětí
4. MicroPower Switcher CAD - program pro návrh malovýkonových spínaných zdrojů a bateriovým napájením
5. Spínané zdroje s obvody TOPSwitch. AC/DC-TOP - výpočet AC/DC zdrojů s obvody TOPSwitch
6. PI Expert - program pro návrh spínaných zdrojů s obvody TOPSwitch
7. Magnetic-Design-Tool - program pro návrh magnetických obvodů ve spínaných zdrojích
8. Návrh a výpočet cívek a transformátorů spínaných zdrojů
9. Návrh spínaných zdrojů bez indukčností, nábojové pumpy
10. Aktivní harmonické síťové filtry spínaných zdrojů
11. Návrh DC/DC měničů, realizovaných spínanými zdroji
12. Návrh spínaného zdroje pro PC
13. Výběr pasivních součástek spínaných zdrojů
14. Elektrochemické a solární napájecí zdroje, další a netradiční zdroje el. energie

Osnovy cvičení:

1. Měření základními přístroji v oblasti napájecích zdrojů, parametry a charakteristiky.
2. Měření frekvenční závislost činitele filtrace pasivního RC a LC filtru. Vliv parazitních prvků.
3. Měření stabilizace napětí parametrickým stabilizátorem, převodní a zatěžovací charakteristiky.
4. Měření výstupního odporu a činitele proudové stabilizace) stabilizátoru.
5. Měření zdroje proudu s třísvorkovým stabilizátorem napětí, vliv vlastní spotřeby IO.
6. Měření měničů napětí bez cívek na základě přepínání kondenzátorů, dvojnásobiče a děliče.
7. Měření spínaného zdroje s obvodem 555, snižujícím nebo zvyšujícím kladné napětí.
8. Měření snižujícího a zvyšujícího zdroje s obvodem MC34063, zatěžovací a převodní charakteristika..
9. Měření invertujícího spínaného zdroje s obvodem MC34063 a proudovým posílením.
10. Návrh snižujícího spínaného zdroje pomocí programu SwitcherCAD 3 s obvodem LT1074 a jeho měření.
11. Návrh invertujícího spínaného zdroje pomocí programu SwitcherCAD 3 s obvodem LT1111 a měření jeho parametrů v tomto zapojení.
12. Měření křížových zatěžovacích charakteristik PC ATX zdroje a závislosti zvlnění na výstupním proudu.
13. Měření zatěžovacích charakteristik zdroje PC AT, funkce jednotlivých obvodů a součástek.
14 - Zápočet a měření zatížitelnosti elektronického transformátoru a tvary výstupního signálu na zatížení výstupu.

Literatura:

1. Krejčiřík, A.: Napájecí zdroje I, II, III, BEN - technická literatura, Praha 1998
2. Krejčiřík A.: Napájecí zdroje s obvody TOPSwitch, BEN-technická literatura, Praha 2001
3. LINEAR TECHNOLOGY: Switcher Cad Users Manual. Linear Technology Corporation, Milpitas, CA 1992
4. Krejčiřík A.: DC/DC měniče, BEN-technická literatura, Praha 2001
5. Husák,M.: Napájecí zdroje v elektronice. Skriptum, ČVUT 2006

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs Pro udělení zápočtu je třeba absolvovat měření všech úloh, zpracovat výsledky v pracovním deníku a úspěšně vypracovat zápočtový test.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 30.11.2023 17:51:54, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)