Popis předmětu - A0B32KTE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení
Role:  Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vojtěch L. Zakončení:KZ
Přednášející:Neruda M., Vojtěch L., Zitta T. Kreditů:4
Cvičící:Hnyk P., Kvarda L., Neruda M., Vojtěch L., Zitta T. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B32KTE

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty jak s praktickou konstrukcí (tele)komunikačních zařízení, tak s postupy konstruování a požadavky kladenými na komunikační zařízení nebo jejich části. To vše s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu těchto zařízení a systémů. Náplní cvičení jsou laboratorní měření a práce na projektech. Zde se studenti zabývají návrhem, realizací, konfigurací, správou a měřením bloků komunikačních zařízení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B32KTE

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty jak s praktickou konstrukcí (tele)komunikačních zařízení, tak s postupy konstruování a požadavky kladenými na komunikační zařízení nebo jejich části. To vše s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu těchto zařízení a systémů. Náplní cvičení jsou laboratorní měření a práce na projektech. Zde se studenti zabývají návrhem, realizací, konfigurací, správou a měřením bloků komunikačních zařízení.

Osnovy přednášek:

1. Úvod a seznámení s náplní předmětu. Standardní metody vývoje a konstrukce zařízení versus embedded a 3D prototypování.
2. Realizace a řízení projektů zrychleného vývoje s využitím koncepce embedded zařízení včetně návrhu a vývoje firmware.
3. Standardní proces výzkum - vývoj - výroba u zařízení (tele)komunikační techniky. Zásady a způsoby metodického konstruování s ohledem na stav techniky.
4. Metody montáže a propojování (mechanická konstrukce, standardní rozhraní a napájení, aplikace blokovacích a filtračních prvků) komunikačních zařízení.
5. Rozbor pojmu elektromagnetická kompatibilita (EMC); její legislativní a normalizační problematika a vztah ke konstrukci elektrotechnických zařízení a systémů.
6. Zkoušky elektromagnetické interference (EMI).
7. Zkoušky elektromagnetické odolnosti (EMS).
8. Systémová řešení I. Technologie radiofrekvenční identifikace - rozhraní pro Internet věcí.
9. Systémová řešení II. Internet věcí - od hardware ke službě.
10. Konstrukční řešení systémů pro přenos dat (Ethernet, SDH, PLC, Bluetooth, WIFI, FSO).
11. Konstrukční řešení mobilních a chytrých telefonů - od GSM k LTE.
12. Sdělovací a napájecí rozvody, ochrana zařízení před přepětím.
13. Zemnění a stínění nejen v souvislosti s biologickými aspekty EMC.
14. EMC inteligentních budov, koexistence různých komunikačních technologií.

Osnovy cvičení:

1. Úvod. Bezpečnost práce v laboratoři. Problematika úrovní, zisků a útlumů. Zadání samostatného projektu "Optická rozhraní", "Embedded, RFID a NFC".
2. Technologie povrchové montáže (SMT) - exkurze na odborné pracoviště (LVR FEL ČVUT); Rozbor metodiky měření EMI a EMS.
3. Měření a konzultace k samostatnému projektu "Optická rozhraní". Odevzdání a obhajoba.
4. Měření a konzultace k samostatnému projektu "embedded, RFID a NFC". Odevzdání a obhajoba.
5. Lab. úloha A. Praktické cvičení na pájení. Stavba a oživení bezdrátového mikrofonu.
6. Lab. úloha B. Základní měření odolnosti přístrojů.
7. Lab. úloha C. Měření rušivé emise šířené vedením a polem.
8. Lab. úloha D. Měření rušivého souběhu signálového a silnoproudého vedení.
9. Lab. úloha E. Měření základních parametrů technologie GSM.
10. Lab. Úloha F. Měření a optimalizace technologie HF/UHF RFID, Signál a šum v RFID.
11. Lab. Úloha G+I. Bezdrátové sítě; Analýza účastnického vedení.
12. Zápočtový test.
13. Rezervní měření.
14. Zápočet.

Literatura:

[1] Brown, S. - Vranesic, Z. Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design with CD-ROM. 2 ed., McGraw-Hill, 2004, 939 p., ISBN 07-249938-9
[2] Havlan, M. - Šedivý, M. Konstrukce telekomunikačních zařízení - Přednášky. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 234 s. ISBN 80-01-03134-9.
[3] Finkenzeller, K., Muller, D., RFID Handbook, 3rd Edition, Willey 2010, 478 pages, ISBN: 978-0-470-69506-7
[4] White, E. Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software. O'Reilly Media 2011, 330 pages, ISBN-10: 1449302149, ISBN-13: 978-1449302146
[5] Clayton R. Paul, Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2006, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-471-75500-1
[6] VONDRÁK, M. Vybrané stati z elektromagnetické kompatibility, 2006, 131 str., ISBN 80-01-03573-5
[7] Schmitt, Ron.. Electromagnetics explained : a handbook for wireless/RF, EMC, and high-speed electronics / Amsterdam, Boston : Newnes, c2002. xvi, 359 s. : ISBN 9780750674034. (http://www.sciencedirect.com/science/book/9780750674034 { Electronics book - access via IP adress CTU })

Požadavky:

Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí být splněny následující podmínky:
1. Úspěšné odevzdání protokolů z úloh A - I na minimálně 50 %, vždy do následujícího cvičení. Opravy jsou možné, ale nejpozději do 13. týdne.
2. Úspěšné odevzdání a obhájení samostatného projektů "Optická rozhraní" a "Embedded, RFID a NFC" (hodnotí se funkčnost řešení, prezentace a znalost vlastního kódu:-).
3. 100% účast na cvičení. Předem omluvená neúčast bude bez zbytečného prodlení nahrazena podle pokynů vyučujícího. Pro cvičení, které již proběhlo, lze neúčast omluvit pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele (např. z důvodu nemoci doložené potvrzením od lékaře).
4. Úspěšné absolvování zápočtového testu na minimálně 50 %.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Konstrukce, komunikační zařízení, EMC, EMI, EMS, embedded

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 31.3.2023 17:50:04, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)