Popis předmětu - A0B34PPN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu
Role:  Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Záhlava V. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Záhlava V. Kreditů:4
Cvičící:Záhlava V. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2834

Anotace:

Seznámení se základními principy návrhu elektronických systémů jako je spolehlivost, elektromagnetická kompatibilita, testovatelnost, bezpečnost... A z nich vyplývajících obecně platných návrhových pravidel, která jsou nezbytná pro úspěšnou profesionální konstrukci elektronických zařízení, u nichž je dosahováno špičkových parametru ve smyslu: vysokých frekvencí a proudů, odolnosti proti rušení, nízké úrovni vyzařování, miniaturizace, minimalizace výrobních nákladů. Cílem není specializovat se na úzký okruh zařízení a systémů. Důraz je kladen na osvojení metodiky návrhu u zařízení obecně, a to praktickým způsobem s podporou moderních počítačových návrhových prostředků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B34PPN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B34PPN

Osnovy přednášek:

1. Základní aspekty návrhu elektronických zařízení.
2. Technické požadavky na elektronická zařízení.
3. Vyrobitelnost, testovatelnost, bezpečnost, spolehlivost.
4. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) a elektronický návrh.
5. Zemnění, stínění, obecné požadavky na signál, přeslechy.
6. Počítačová podpora elektronického návrhu.
7. Návrh a topologie rychlých soustav.
8. Vnitřní napájecí systém rychlých soustav.
9. Návrh rychlých vnitřních sběrnicí.
10. Návrh a topologie vstupně-výstupních obvodů.
11. Topologie soustav se smíšenými signály.
12. Návrh výkonových soustav a řešení tepelné bilance.
13. Problematika velkých proudových hustot.
14. Návrhové trendy

Osnovy cvičení:

1. Počítačová podpora elektronického návrhu - přehled návrhových systémů.
2. Zadání projektů.
3. Organizace a význam knihovních databází.
4. Počítačový návrh elektronických schémat.
5. Příprava schématu pro další zpracování.
6. Prostředky pro návrh morfologie elektronické soustavy.
7. Nastavení technologických parametrů návrhu.
8. Vzájemné prostorové vztahy součástek, topologie propojení.
9. Automatizace návrhu.
10. Podpůrné simulační nástroje.
11. EMC, integrita signálu, přeslechy, zemnění, stínění.
12. Tvorba konečných podkladů pro automatizovanou výrobu.
13. Vyhodnocení projektů.
14. Zápočtový test.

Literatura:

1. Záhlava, V.: Metodika návrhu plošných spojů. Skripta ČVUT, Praha 2000
2. Záhlava, V.: OrCAD pro Windows. Praha: Grada Publishing. 1999

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3800

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)