Popis předmětu - A0M31ZLE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Havlík J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Havlík J. Kreditů:4
Cvičící:Havlík J., Horčík Z. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M31ZLE

Anotace:

Absolventi předmětu získají základní přehled o možnostech využití elektronických přístrojů v biomedicínských aplikacích. Důraz je kladen na principy aplikované lékařské elektroniky používané v moderních přístrojích. Studenti se seznámí se strukturami a funkčními bloky jednotlivých diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů a s jejich využitím v klinické praxi, především s elektrokardiografy, kardiostimulátory a defibrilátory, elektroencefalografy, elektromyografy, lékařskými monitory, přístroji pro měření krevního tlaku a průtoku krve, spirometry a pulsními oximetry, základy ultrazvukových diagnostických systémů, pokročilými zobrazovacími metodami, radioterapií a stereotaktickou radiochirurgií a telemedicínskými aplikacemi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M31ZLE

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled v oblasti lékařské přístrojové techniky a umožnit jim praktické seznámení s vybranými přístroji při laboratorní výuce.

Osnovy přednášek:

1. Základy fyziologie
2. Biologické signály, artefakty biologických signálů
3. Struktura a typy lékařských přístrojů, elektrody pro snímání biologických potenciálů
4. Zesilovače biologických signálů
5. Elektrokardiografie
6. Kardiostimulátory, defibrilátory
7. Přístroje pro měření krevního tlaku a průtoku krve
8. Elektroencefalografie
9. Elektromyografie, měření tělesné teploty
10. Spirometrie, pulsní oximetrie
11. Ultrazvukové diagnostické přístroje
12. Pokročilé zobrazovací metody - RTG, CT, MRI, PET
13. Radioterapie, stereotaktická radiochirurgie, Leksellův gamma nůž
14. Telemedicína

Osnovy cvičení:

1. Úvodní seznámení s předmětem, MicroCap - seznámení se systémem
2. Projektová výuka
3. Výklad k laboratorním úlohám
4. Zesilovače biologických signálů
5. Laboratorní úloha
6. Laboratorní úloha
7. Laboratorní úloha
8. Laboratorní úloha
9. Laboratorní úloha
10. Projektová výuka
11. Laboratorní úloha
12. Projektová výuka
13. Prezentace samostatných prací

Literatura:

1. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006.
2. Chmelař, M.: Lékařská technika I. CERM, Brno, 1995.
3. Penhaker, M.: Lékařská diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2004.
4. Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.

Požadavky:

Účast na cvičeních, absolvování laboratorní výuky, semestrální práce

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Klíčová slova:

lékařská elektronika, lékařská technika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 23.3.2023 12:51:29, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, Z,L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)