Popis předmětu - XP38PSL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP38PSL Přístrojové systémy letadel
Role:S Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Roháč J. Zakončení:ZK
Přednášející:Roháč J. Kreditů:4
Cvičící:Roháč J. Semestr:Z

Webová stránka:

/education/bk/predmety/12/05/p12050204.html

Anotace:

Předmět studenty seznamuje s aktuální technologií užívanou v letadlových palubních přístrojích, systémech a senzorice pracujících v nízkofrekvenční oblasti a s metodami sloužícími pro základní zpracování systémových dat. Předmět zahrnuje detailní popis přístrojového vybavení letadel a jeho odolnosti na vnější vlivy, popis zdrojů elektrické energie na letadle a výkonové elektrotechniky, rozbor přístrojů a systémů pro měření motorových a aerometrických veličin, a popis prostředků havarijní a provozní diagnostiky. Představuje tak současně používanou technologii a metodiku na letadlech a slouží proto k pochopení základů letadlové techniky. Kurz poskytuje detailní přehled kvantitativních a kvalitativních výzkumných a analytických metod a o jejich integraci do letadlových soustav. Poslední část kurzu se věnuje diskusi nad současnou publikační činností z oblasti letadlové přístrojové techniky.

Obsah:

Seznámit studenty se současným vývojem v oblasti letadlové přístrojové techniky, užitých metodách zpracování a vyhodnocení motorových, aerometrických a navigačních dat a to na částečně i na základě samostatně nastudovaných odborných výzkumných článků a diskusí nad nimi.

Osnovy přednášek:

1. Přístrojové vybavení letadel, palubní desky. Odolnost proti vnějším vlivům. EMC, přehled typů elektromagnetického rušení a jejich zdrojů v letectví.
2. Letadlové energetické sítě. Zdroje elektrické energie na letadle
3. Definice motorových parametrů vrtulového a proudového. Měření otáček, teplot a tlaků na letadlových motorech, měření krouticího momentu, vibrací a spotřeby paliva.
4. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů. Palivové systémy letadel, měření celkového a kritického množství paliva. Signalizace požáru a námrazy.
5. Měření výšky barometrickou metodou, konstrukce výškoměrů. Mezinárodní standardní atmosféra. Měření úhlu náběhu.
6. Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla a teploty vnějšího vzduchu. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, používané snímače.
7.-14.  Diskuse o publikovaných výzkumných metodách a technikách používaných pro analýzu a zpracování dat.

Osnovy cvičení:

Student absolvuje vybraná cvičení, kde se prakticky seznámí s v rámci přednášek diskutovanou látkou. Cvičení budou dále doplněna o prezentace individuálně nastudovaných problémů, které budou v rámci skupiny diskutovány.

Literatura:

Povinná:
[1] Spitzer C., Ferrell U., Ferrell T. Digital Avionics Handbook, 3rd Edition, CRC Press 2014
[2] Moir I., Seabridge A. Aircraft Systems, Mechanical, Electrical, and Avionics Integration, 3rd Edition, Wiley 2012
[3] Moir I. , Seabridge A., Jukes M. Civil Avionics Systems 2nd Edition , Wiley 2013, ISBN-13: 978-1118341803
Doporučená:
[1] Zhang J., Zhang P. Time Series Analysis Methods and Applications for Flight Data, Springer 2017
[2] Proakis J., Manolakis D. Digital Signal Processing - Principles, Algorithms, and Aplications, 4th Edition, Pearson Education 2007
[3] Diniz P. Adaptive Filtering, Algorithms and Practical Implementation, 3rd Edition, Springer 2008
[4] Simin D. Optimal State Estimation, Wiley 2006

Požadavky:

Klíčová slova:

přístrojové systémy letadel, letadlové senzorika, metody zpracování dat

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 17.6.2024 12:51:37, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)