Popis předmětu - XP38SSB

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP38SSB Senzory a sběrnice
Role:S Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Platil A. Zakončení:ZK
Přednášející:Platil A. Kreditů:4
Cvičící:Platil A. Semestr:Z,L

Webová stránka:

/education/bk/predmety/12/04/p12049904.html

Anotace:

Studenti budou seznámeni s fyzikálními principy moderních senzorů, důležitými parametry a možnými aplikacemi včetně uplatnění v senzorických systémech a sítích. Nedílnou součástí je i problematika analogových obvodů pro zpracování výstupních signálů ze senzorů, jejich digitalizace, korekce chyb, kalibrace a diagnostika, popř. šum a odolnost proti rušení.

Cíle studia:

Získání přehledu o aktuálních senzorových technologiích v průmyslu a dalších oblastech.

Obsah:

Přehled základů senzorových technologií, zpracování senzorových signálů a vybraných senzorových sběrnic. Základní typy senzorů pro průmyslové a jiné aplikace. Přesná náplň se vždy přizpůsobí zaměření přihlášených doktorandů, do výuky budou zapojeni i externí experti.

Osnovy přednášek:

Aplikace, typy a parametry senzorů. Inteligentní senzory. Datalogger a měřicí systém. Fyzikální principy senzorů. Napájení a komunikace. Analogové obvody pro zpracování signálu ze senzorů. Korekce chyb, kalibrace a diagnostika senzorů. Centralizované a distribuované systémy. Odolnost proti rušení. Software pro měření. Základy senzorových sběrnic (ARINC, HART, CAN, Fieldbus, ASI, LonWorks, Interbus S). Senzory geometrických veličin (kontaktní, optické, magnetické, kapacitní a ultrazvukové). Senzory a převodníky pro měření vibrací, rychlosti. Inklinoměry. Senzory pro navigaci: akcelerometry, senzory úhlové rychlosti: dynamicky laděné a laserové gyroskopy, senzory magnetického pole. Senzory pro měření mechanického napětí, sil a krouticího momentu. Senzory tlaku, průtoku a hladiny. Kontaktní senzory teploty. Bezdotykové měření teploty (pyrometrie, termografie). Lékařské aplikace. Aplikace senzorů v letectví a kosmonautice. Vojenské aplikace. Bezpečné systémy pro kritické mise. Senzory ve výrobních a diagnostických systémech.

Osnovy cvičení:

objemové průtokoměry hmotnostní průtokoměry kontaktní senzory polohy bezkontaktní senzory polohy otáčkoměry senzory environmentálních parametrů modulace signálu a synchronní detekce kontaktní teploměry bezkontaktní měření teploty akcelerometry magnetometry modelování senzorů

Literatura:

Povinné:
1. Robert B. Northrop, Introduction to instrumentation and measurements 3rd edition, CRC Press, 2014, ISBN 978-1-4665-9677-1
2. Jacob Fraden, Handbook of modern sensors 5th edition, Springer, 2016, ISBN 978-3-319-19302-1
available online (from ČVUT IP address space) on http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&;scope=site&db=nlebk&AN=1081958 Doporučené:
1. Guang-Zhong Yang, Body Sensor Networks, Springer 2006, ISBN 1-84628-272-1
2. Ripka, P., Tipek, A. (ed.): Modern Sensors Handbook. ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8

Požadavky:

žádné prerekvizity Je vhodná znalost fyziky, elektrických obvodů a elektrických měření.

Klíčová slova:

senzor, úprava signálu, sběrnice průmyslová

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.6.2024 14:50:48, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)