Popis předmětu - XP14EMC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP14EMC Elektromagnetická kompatibilita
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Čeřovský Z. Zakončení:ZK
Přednášející:Čeřovský Z. Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Zdroje rušení. Různé vazby šíření rušení. Vlivy zemnění. Stínění. Vliv nelineárních spotřebičů na kvalitu energie. Proud a napětí různých elektrických spotřebičů. Harmonické složky proudu a napětí různých typů měničů. Harmonické složky při ustálených stavech a při přechodných dějích. Potlačování negativních vlivů měničů na napájecí síť. Kompenzační a filtrační stanice.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP14EMC

Cíle studia:

Cílem studia je uvézt studenty do problematiky EMC s přihlédnutím k jejich zaměření v perspektivní doktorské práce.

Osnovy přednášek:

Osnova je proměnná. Určuje se podle znalostí studentů, podle perspektivního thématu jejich disertační práce, podle užšího zájmu studentů a podle složení ke studiu přihlášených studentů.

Osnovy cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Literatura:

Studijní materiály přednášející profesor vybírá podle zaměření studentů.

Požadavky:

Znalost teoretické elektrotechniky v rozsahu přednášeném v inženýrském studiu.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.6.2024 14:50:48, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)