Popis předmětu - XP14DES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP14DES Dynamika elektrických strojů
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13114 Jazyk výuky:
Garanti:Chomát M. Zakončení:ZK
Přednášející:Chomát M. Kreditů:4
Cvičící:Chomát M. Semestr:Z

Anotace:

Elektrické stroje hrají důležitou roli v řadě oblastí, jako je elektromobilita, využívití obnovitelných zdrojů energie, robotika a automatizace. Cílem předmětu je seznámit studenty s principy, chováním a návrhem elektrických strojů. Matematické modely založené na teorii prostorových vektorů a FEM budou odvozeny v průběhu předmětu pro různé typy elektrických strojů (asynchronní motory, synchronní motory, synchronní motory s permanentními magnety). Důkladné porozumění teorii elektrických strojů na takovéto úrovni je nezbytné například pro návrh moderních metod řízení elektrických pohonů nebo pro návrh a konstrukci elektrických strojů.

Cíle studia:

Seznámit studenty doktorského studia s metodami modelování přechodových dějů v pohonech pomocí simulačního prostředí Matlab-Simulink.

Osnovy přednášek:

1. Úvod
2. Opakování základních vlastností a chování elektrických strojů
3. Rozložení magnetického pole v elektrických strojích
4. FEM modely elektrických strojů
5. Modelování elektrických strojů pomocí prostorových vektorů
6. Analytický model asynchronního motoru I 7.Analytický model asynchronního motoru II
8. Simulace asynchronního motoru I 9. Simulace asynchronního motoru II
10. Analytický model synchronního motoru
11. Simulace synchronního motoru
12. Analytický model synchronního motoru s PM
13. Simulace synchronního motoru s PM
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

A. E. Fitzgerald, C. Kingsley jr., and S. D. Umans, Electric Machinery. New York, USA: McGraw-Hill, 2003.
W. Leonhard, Control of Electrical Drives. Berlin, Germany: Springer, 2012.
T. A. Lipo, Introduction to AC Machine Design. New York, USA: Wiley-IEEE Press, 2017.
J. Pyrhonen, T. Jokinen, V. Hrabovcova, Design of Rotating Electrical Machines, New York, USA: Wiley, 2013.
P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff, and S. Pekarek, Analysis of Electric Machinery and Drive Systems. New York, USA: Wiley-IEEE Press, 2013.

Požadavky:

Předvedení řešení přechodových jevů na vlastním funkčním modelu pohonu se stejnosměrným motorem a na pohonu s asynchronním motorem s rozběhem Y-D.

Poznámka:

Předmět je nabízen také v anglické verzi

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)