Popis předmětu - XP04MIN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP04MIN Anglický jazyk - obhajoba studie
Role:S Rozsah výuky:0C
Katedra:13104 Jazyk výuky:EN
Garanti:Jennings P. Zakončení:ZK
Přednášející:  Kreditů:0
Cvičící:Havlíčková M., Jennings P., Ynsua M. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/PGS/

Anotace:

Zkouška XP04MIN je adekvátní zkoušce XP04AZK a je vykonána v rámci Obhajoby odborné studie, která probíhá v angličtině. Úkolem doktoranda je obhájit před komisí svou odbornou práci sepsanou a prezentovanou v angličtině. Součástí je následná odborná diskuse. Doktorand je hodnocen za prezentační dovednosti, zvládnutí jazyka v plynulém projevu a schopnosti rychle a jazykově správně reagovat při diskusi. Přihlíží se také k jazykové správnosti písemného textu. Jestliže doktorand neuspěje v jazykové části obhajoby, může si zkoušku zopakovat v podobě klasické jazykové zkoušky XP04AZK

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP04MIN

Cíle studia:

Uzavření jazykové přípravy doktoranda

Obsah:

Tento kód slouží jako kód pro povinnou zkoušku z anglického jazyka. Student jej zapisuje tehdy, pokud v angličtině zpracoval odbornou studii a v témže jazyce proběhne rozprava nad ní.

Osnovy přednášek:

Zkouška

Osnovy cvičení:

Nejsou

Literatura:

nejsou

Požadavky:

velmi dobrá úroveň jazyka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)