Popis předmětu - XP39VPG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP39VPG Výpočetní geometrie
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13139 Jazyk výuky:
Garanti:Felkel P. Zakončení:ZK
Přednášející:Felkel P. Kreditů:4
Cvičící:Felkel P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/cg/start

Anotace:

Cílem výpočetní geometrie je analýza a návrh efektivních algoritmů pro určování vlastností a vztahů geometrických objektů. Řeší se problémy geometrického vyhledávání, problém polohy bodu, hledání konvexní obálky množiny bodů v d-rozměrném prostoru, problém hledání blízkých bodů, výpočet průniku polygonálních oblastí a poloprostorů, geometrie rovnoběžníků. Předmět není určen pro studenty, kteří absolvovali 36VGE.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP39VPG

Cíle studia:

Cílem výpočetní geometrie je analýza a návrh efektivních algoritmů pro určování vlastností a vztahů geometrických objektů.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Berg, M. de, Cheong, O., Kreveld, M. van, Overmars, M.: Coputational Geometry. Algorithms and Applications, Springer-Verlag, Berlin, 3rd ed., 2008. ISBN: 978-3-540-77973-5
2. O' Rourke, Joseph: Computational Geometry in C, Cambridge University Press, 1.vydání, 1994 nebo 2.vydání, 2000
3. Preperata F.P.- M.I.Shamos: Computational Geometry An Introduction. Berlin, Springer-Verlag,1985.

Požadavky:

Znalost základních algoritmů řazení a vyhledávání, operační a paměťové složitost algoritmů. Výhodou je i znalost lineární algebry, základů počítačové grafiky a schopnost číst materiály v angličtině. Znalost programování v jazyce C++.

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/cg/start

Klíčová slova:

Výpočetní geometrie, Diskrétní geometrie, geometrické algoritmy.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 11:50:45, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)