Popis předmětu - XP31ZBS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP31ZBS Zpracování biologických signálů
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13131 Jazyk výuky:EN
Garanti:Čmejla R. Zakončení:ZK
Přednášející:Čmejla R., Janča R., Ježdík P., Rusz J., Sedlák J. Kreditů:4
Cvičící:Čmejla R., Janča R., Ježdík P., Rusz J., Sedlák J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP31ZBS

Anotace:

Předmět se zabývá zpracováním biosignálů a pokročilými metodami zpracování vyplývajícími ze současného výzkumu při řešení společných projektů ve spolupráci se špičkovými institucemi (lékařské fakulty, ústavy AV ČR, zahraniční univerzity). Koncept předmětu nám umožňuje pružně reagovat na nové směry a znalosti v oboru.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP31ZBS

Cíle studia:

Cílem studia je získání znalostí o pokročilých metodách zpracování biologických signálů.

Osnovy přednášek:

I. Algoritmy zpracování signálů
1. Signály srdce
2. Signály mozku
3. Signály svalů a nervů
4. Signály oka a spánková medicína
5. Hlas a řeč
6. Zpracování méně běžných biosignálů (elektrogastrogram, plicní objemy a kapacity, ...)
II. Vybrané přednášky z pokročilého zpracování signálů (budou přizpůsobeny počtu a zájmům studentů)
7. Detekce a lokalizace signálových změn pomocí bayesovských metod
8. Kvantitativní hodnocení EEG v epileptologii
9. Metody detekce vysokofrekvenčních oscilací v invazivních EEG
10. Detekce interiktálních epileptoformních výbojů
11. Modelování konektivity v neurovědách
12. Analýza patologických promluv v neurologii
13. Statistická analýza řeči
14. Povrchová elektromyografie ve sportu

Osnovy cvičení:

Obsah cvičení koresponduje s náplní přednášek.

Literatura:

[1] Rangaraj M. Rangayyan: Biomedical Signal Analysis, Wiley-IEEE Press, 2015
[2] Vyas, N., Khalid, S.: Biomedical Signal Processing, Laxmi Publications Pvt Ltd, 2017
[3] Kayvan Najarian: Biomedical Signal and Image Processing, Crc Pr Inc, 2012
[4] Sornmo and P. Laguna, Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications, 2005
[5] Naik, Ganesh R.: Applications, Challenges, and Advancements in Electromyography Signal Processing, IGI Global, 2014

Požadavky:

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování vybrané úlohy.

Klíčová slova:

Bologické signály; číslicové zpracování

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 24.6.2024 05:50:47, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)