Popis předmětu - XP37TEA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37TEA Teoretická elektroakustika
Role:S Rozsah výuky:3P+1S
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Husník L., Škvor Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Husník L., Škvor Z. Kreditů:4
Cvičící:Husník L., Škvor Z. Semestr:Z

Anotace:

Kmitající soustavy v plynech, kapalinách a pevných látkách. Soustavy se soustředěnými a rozprostřenými prvky v pevných látkách . Náhradní obvody membrán a destiček. Reciproké měniče (měniče s magnetickým a elektrickým polem). Nereciproké měniče (měnič optoakustický, termoakustický, piezorezistivní). Elektromechanické a elektroakustické měniče se soustředěnými prvky a s rozprostřenými prvky. Vyzařování, vyzařovací impedance. Akustické vysílače, směrové účinky. Akustické přijímače. Akustické soustavy se soustředěnými a rozprostřenými prvky. Akustické vlnovody, vzduchové mezery. Složené soustavy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP37TEA

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Škvor, Z.: Akustika a elektroakustika, Academia, Praha, 2003

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 24.6.2024 05:50:47, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)