Popis předmětu - XP38VKP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP38VKP Vybrané kapitoly z přístrojové techniky
Role:S Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Holub J. Zakončení:ZK
Přednášející:Holub J. Kreditů:4
Cvičící:Holub J. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP38VKP

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s principy a vlastnostmi některých speciálních měřicích přístrojů a s vybranými oblastmi jejich použití. Jedná se zejména o kalibrátory a ostatní zdroje kalibračních signálů, přístroje pro měření velmi malých napětí a proudů, lock-in zesilovače, analyzátory výkonu a elektronické zátěže, přístroje používané v oblasti testování EMC, spektrální analyzátory pracující v reálném čase, metalické a optické reflektometry a dále testery radiových sítí (Bluetooth, NMT, GSM, UMTS). Samostatná část je věnována vzorkovacím metodám měření a tzv. virtuální instrumentaci.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP38VKP

Cíle studia:

Seznámit studenty s principy a vlastnostmi některých speciálních měřicích přístrojů a s vybranými oblastmi jejich použití.

Obsah:

kalibrátory a ostatní zdroje kalibračních signálů přístroje pro měření velmi malých napětí a proudů lock-in zesilovače analyzátory výkonu a elektronické zátěže přístroje používané v oblasti testování EMC spektrální analyzátory pracující v reálném čase metalické a optické reflektometry testery radiových sítí Bluetooth, GSM, UMTS vzorkovací metody měření, virtuální instrumentaci.

Osnovy přednášek:

- úvod, přehled, trendy - kalibrátory a ostatní zdroje kalibračních signálů - zdroje měřicích signálů – generátory s nízkým zkreslením, frekvenční syntezátory - digitální osciloskopy - přesné číslicové multimetry s vysokým rozlišením - přístroje pro měření velmi malých napětí a proudů - lock-in zesilovače - analyzátory výkonu a elektronické zátěže - speciální přístroje pro mnohakanálové měření a sběr dat (dataloggers) - spektrální analyzátory a měřicí přijímače, DSP mezifrekvenčních signálů - vektorové analyzátory a spektrální analyzátory pracující v reálném čase - vysokofrekvenční wattmetry, metalické a optické reflektometry - magneto-optické mikroskopy, Kerrův mikroskop - virtuální instrumentace – výhody a omezeni.

Osnovy cvičení:

- úvod, organizace, bezpečnost práce - měření parametrů nf generátorů - vlastnosti frekvenčních syntezátorů - číslicové osciloskopy I – aplikace rozšířených spouštěcích módů - číslicové osciloskopy II – aplikace rozšířených módů zpracování signálu - nanovoltmetr - lock-in zesilovač – aplikace individuálních měřicích módů - analyzátory výkonu – nestandardní aplikace - datalogger – měření přeslechu a dynamických vlastností - aplikace spektrálních analyzátorů pro měření (ne)stacionárních vf signálů. - měřicí radiový přijímač – linearita, odolnost vůči zrcadlovým a intermodulačním produktům - detekce a měření výkonu signálů s rozprostřeným spektrem s použitím měřiče výkonu a vektorového analyzátoru - magneto-optický Kerrův mikroskop - exkurse

Literatura:

Povinná literatura:
1. Morris, A.S., Langari, R.: Measurement and Instrumentation, Theory and Application, 2nd ed, Elsevier 2015, ISBN 978-0-12800-884-3
2. Bolton, W.: Instrumentation and Control Systems, 2nd ed, Elsevier 2015, ISBN 978-0-08100-613-9
3. Bucci, D.: Analog Electronics for Measuring Systems, Wiley 2017, ISBN: 978-1-78630-148-2
Doporučená literatura:
1. Witte, R.A.: Electronic Test Instruments: Analog and Digital Measurements, 2nd ed, Prentice Hall 2011, ISBN: 978-8177587487
2. Fazel, K., Kaiser, S.: Multi-Carrier and Spread Spectrum Systems & Related Topics, Wiley 2012, ISBN: 978-1461370109

Požadavky:

Základy číslicového zpracování signálu, základy elektroniky

Klíčová slova:

Kalibrátor, nanovoltmetr, lock-in zesilovač, analyzátor výkonu, analyzátor spektrální, analyzátor vektorový, reflektometr, radiopřijímač měřicí, mikroskop magneto-optický

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)