Popis předmětu - XP38MPX

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP38MPX Magnetismus v inženýrské praxi
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Ripka P. Zakončení:ZK
Přednášející:Ripka P. Kreditů:4
Cvičící:Ripka P. Semestr:Z

Anotace:

Students will be introduced into the magnetic materials, magnetic sensors and engineering magnetism including FEM design and magnetic measurements and testing. The content of this advanced course can be modified according to the students´ needs.

Cíle studia:

The graduate will be able to design and simulate magnetic circuit, measure its properties, test magnetic materials and magnetic sensors.

Obsah:

-Moderní feromagnetické materiály. -Depozitní technologie. -NMR, ESR a jejich aplikace. -Supravodivost, SQUID a aplikace. -Magnetické senzory. -CAD magnetických obvodů (základní, 2D a 3D) -Supravodivé magnetometry a VSM -Mössbauerova spektroskopie -Domény a jejich zobrazení - Keerův mikroskop -Aplikace v defektoskopii, diagnostice, navigaci a geofyzice

Osnovy přednášek:

1. Advances in magnetic materials 1: permanent magnets, nanocrystalline and amorphous soft magnetic materials
2. Advances in magnetic materials 2: thin films, nanowires, Deposition technologies, annealing
3. Magnetic measurements
4. NMR, ESR and applications
5. superconductivity, SQUID, applications
6. Magnetic sensors
7. FEM design: basics and 2D
8. FEM design: 3D
9. FEM design for AC
10. Superconducting magnetometer and VSM
11. Mössbauer spectroscopy
12. Domains and domain imaging, Kerr microscopy
13. Applications in geophysics, navigation
14. Discussion

Osnovy cvičení:

1. Konvenční způsoby charakterizace, stejnosměrné magnetování
2. SQUID
3. Deposice a žíhání
4. Fluxgate sensory
5. Calibrační techniky
6. CAD - 2D
7. CAD - 3D
8. CAD - 3D: individuální práce
9. Měření charakteristik - střídavé magnetování
10. Kerrův mikroskop
11. Měření mg. polí protonovým a Overhauserovým magnetometrem
12. Minohledačka
13. Exkurse do magnetické observatoře
14. Rezerva

Literatura:

Povinná literatura:
1. Jiles, D.: Introduction to Magnetism and Magnetic Materials (3rd edition). CRC 2015
2. Ripka, P. (ed.): Magnetic Sensors and Magnetometers. 2. vydání, Artech, Boston, ISBN 1-58053-057-5, 2021
Doporučená literatura:
1. Alex Hubert, Rudolf Schäfer: Magnetic Domains: The Analysis of Magnetic Microstructures, Springer 2014
2. S. Tumanski: Handbook of Magnetic Measurements, CRC 2011
3. F. Fiorillo: Characterization and Measurement of Magnetic Materials, Elsevier 2004

Požadavky:

Znalosti matematiky a fyziky v rozsahu magisterského studia na FEL.

Poznámka:

doktor.studium

Klíčová slova:

magnetická měření, magnetické senzory

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)