Popis předmětu - XP38MMN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP38MMN Měření neelektrických veličin
Role:S Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Ripka P. Zakončení:ZK
Přednášející:Ripka P. Kreditů:4
Cvičící:Ripka P. Semestr:L

Webová stránka:

https://maglab.fel.cvut.cz/

Anotace:

Konkrétní program předmětu bude přizpůsoben odborným zájmům přihlášených doktorandů. Fyzikální principy senzorů. Měření teploty, tlaku, průtoku, polohy a parametrů pohybu a dalších fyzikálních veličin. Chemické senzory a analyzátory, biosenzory, detektory kovů a výbušnin. Nové typy obvodů pro zpracování výstupních signálů senzorů. Použití senzorů v průmyslu, dopravě a spotřební technice. Bezpečnostní a vojenské aplikace. Zásady konstrukce a technologie senzorů. Zpracování signálu v senzorových systémech, inteligentní senzory.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP38MMN

Cíle studia:

Získat pokročilé znalosti v oblasti měření neelektrických veličin

Obsah:

Konkrétní program předmětu bude přizpůsoben odborným zájmům přihlášených doktorandů. Fyzikální principy senzorů. Měření teploty, tlaku, průtoku, polohy a parametrů pohybu a dalších fyzikálních veličin. Chemické senzory a analyzátory, biosenzory, detektory kovů a výbušnin. Nové typy obvodů pro zpracování výstupních signálů senzorů. Použití senzorů v průmyslu, dopravě a spotřební technice. Bezpečnostní a vojenské aplikace. Zásady konstrukce a technologie senzorů. Zpracování signálu v senzorových systémech, inteligentní senzory.

Osnovy přednášek:

Physical principles of sensors. Measurement of temperature, pressure, flow, movement, position and other physical quantities. Chemical sensors and analyzers, biosensors, metal detectors, detection of explosives. New types of signal conditioning circuits. Sensor Applications in industry, transport and consumer electronics. Security and military applications. Sensor design and technology. Signal processing in sensor systems, intelligent sensors.

Osnovy cvičení:

Laboratory visits, seminars and practical training according the needs od registred students

Literatura:

[1] Ripka, P., Tipek, A. eds.): Modular Courses on Modern Sensors.
BEN, Prague, ISBN 80-7300-129-2, 2003.
[2] Fraden, J.: Handbook of Modern Sensors. Springer, 3rd edition, ISBN 0-387-00750-4, 2004
[3] Ripka, P., Tipek, A. (ed.): Modern Sensors Handbook. ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8

Požadavky:

Matematická analýza a fyzika v rozsahu bakalářského studia na FEL. Základy elektrotechniky a měřicí techniky.

Poznámka:

doktor.studium

Klíčová slova:

měření, senzory

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.6.2024 14:50:48, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)