Popis předmětu - XP38EMC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP38EMC EMC distribuovaných systémů
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Holub J. Zakončení:ZK
Přednášející:Holub J. Kreditů:4
Cvičící:Holub J. Semestr:Z

Webová stránka:

/cz/education/bk/predmety/11/52/p11528104.html

Anotace:

Elektromagnetická kompatibilita, základní pojmy, měření elektromagnetických emisí a imisí. Normy EN 61000-x-x. Modelování rušivých signálů. Stanovení odolnosti měřicího systému a jeho ochrana před elektromag. rušením. EMC měřicích systémů v laboratorních a průmyslových podmínkách. Návrh měřicích systémů z hlediska EMC. EMC a EMI analogových částí systémů. Rušivé signály v komunikační cestě distribuovaných systémů. Metody měření odolnosti modulů a přístrojů podle normy EN 61000-4-X.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP38EMC

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Vaculíková, P., Vaculík, E.: Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů. GRADA 1998, ISBN 80-7169-568-8
[2] V. Prasad Kodali: Engineering Electromagnetic Compatibility. IEEE Press 2006, ISBN 0-7803-4743-9
[3] M. I. Montrose, E. M. Nakauchi: Testing for EMC Compliance. IEEE Press 2004, ISBN 0-471-43308-X
[4] C. R. Paul: Introduction to Electromagnetic Compatibility. Wilay Intresience 2006, ISBN-10:0-471-75500-1

Požadavky:

Poznámka:

doktor.studium

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)