Popis předmětu - XP17OV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP17OV Optická vlákna
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Zvánovec S. Zakončení:ZK
Přednášející:Zvánovec S. Kreditů:4
Cvičící:Zvánovec S. Semestr:L

Webová stránka:

http://www.elmag.org

Anotace:

Vedení vln optickým vláknem. Základní parametry - útlum, disperze, přenosové vlastnosti. Vlákna se skokovou změnou indexu lomu, vlákna gradientní. Jednovidová vlákna. Mnohovidová vlákna. Optické kabely, spojky a konektory. Základy měření optických vláken, technologie. Nelineární jevy v optických vláknech. Speciální optická vlákna, vlákna pro sensorovou techniku.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP17OV

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Novotný,K.: Optická komunikační technika. Skriptum ČVUT, Praha 1998

Požadavky:

Klíčová slova:

optická vlákna

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 12.7.2024 15:50:49, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)